AKADEMIA  JUTRA  w  ACE

Projekt "Akademia Jutra" był realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w okresie od 1 marca 2007 r. do 28 lutego 2008 r.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół, ukierunkowanych na wyrównanie szans edukacyjnych

oraz rozwijanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i miejskich.

Każda szkoła, uczestnicząca w tym przedsięwzięciu, realizowała własny projekt.

projekt

 Technikum nr 1

projekt

 I Liceum Profilowanego

projekt    Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej nr 1

projekt 

Szkoły Policealnej nr 1

"Wszechstronny rozwój 
drogą do sukcesu zawodowego" 

"Atrakcyjna szkoła 
– lepszy start" 

"Uczę się nie tylko zawodu" 

"Przyjemna nauka 
– atrakcyjna praca" 

Zajęcia dodatkowe dla uczniów
klas maturalnych.

Zajęcia pozalekcyjne sportowe.

Zajęcia dodatkowe z wybranych przedmiotów.

Rajd rowerowy 
"Uroki Doliny Rospudy"

Wycieczka do Olsztyna.

Wycieczka do Ełku.

Układanie parkietu.

 Wycieczka do Warszawy

Zajęcia sportowe i rekreacyjne.

Młodzieżowe Targi Edukacyjne w ACE.

Zajęcia pozalekcyjne.

 Spływ kajakowy

Wycieczka do Białegostoku.

Wycieczka do Warszawy.

Kurs udzielania I pomocy.

 

 Wycieczka po Suwalszczyźnie

Wycieczka do Krakowa.

Wycieczka do Olsztyna.

Kreowanie atrakcyjnego wizerunku.

 Mikołajki – Hotel Gołębiewski

Wycieczka do Białowieży.

"Dzień Obywatelski" w ACE.

Wycieczka do Olsztyna.

 Kolejna wycieczka do Warszawy

Praktyka zawodowa
w restauracji Hotelu 
"Jan III Sobieski" w Warszawie.

Warsztaty teatralne.

Wycieczka do Krakowa i Wieliczki.

Kurs pomocy przedmedycznej

Hotel Gołębiewski - Mikołajki.

Wycieczka do Krakowa.

Wycieczka do Białowieży.

 Wycieczka Troki - Wilno

Wycieczka Gdańsk - Malbork.

Wycieczka Toruń - Gniezno.

Wychowanie wodne.

 Kurs instruktażowy
dla wychowawców kolonijnych

Wycieczka do Warszawy.

Kolejna wycieczka do Warszawy.

Wycieczka do Trójmiasta.

 Wycieczka Szlakiem Tatarskim

Kurs udzielania
pierwszej pomocy.

Pokazy ratownictwa.

Wycieczka do Warszawy.

"Complete magnum opus"

...

Pokazy ratownictwa.

"La fin couronne l'śuvre"

...

Kurs tańca towarzyskiego.

"Finale Schwerarbeit"

...

Wycieczka Szlakiem Tatarskim.

Kolejna wycieczka do Warszawy.

Wycieczka
do Muzeum w Suwałkach.

T H E   E N D