..

Zajęcia pozalekcyjne sportowe uczestników projektu

 (sekcja piłki siatkowej i siłownia).

..

..

Zakupiono sprzęt sportowy na potrzeby zajęć sportowych:
siatkę i piłki do gry w siatkówkę, tablicę wyników, a także nowy sprzęt do szkolnej siłowni.

..

..

Ćwiczenia siłowe (oraz "motyw przewodni") dały nadspodziewane efekty ...

..