.

Zajęcia dodatkowe dla uczniów z klas maturalnych.

.

W marcu i kwietniu 2007 r. szczególnym zainteresowaniem cieszyły się 
zajęcia dodatkowe z biologii dla klas maturalnych.

.

.

Te wszystkie pomoce naukowe bardzo przemawiają do naszej wyobraźni, 
a niektóre odwiedzają nas w snach...