.

Młodzieżowe Targi Edukacyjne w Augustowskim Centrum Edukacyjnym - 25 kwietnia 2007 r.

.

W targach uczestniczyli przedstawiciele Politechniki Białostockiej, Politechniki Warszawskiej,
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wszechnicy Mazurskiej w Olecku,
Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej,
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Wyższej Szkoły Suwalsko – Mazurskiej w Suwałkach oraz innych.

.

Z dużym zainteresowaniem młodzież uczestniczyła w tych spotkaniach,
w trakcie których przedstawiciele uczelni odpowiadali na pytania uczniów i oferowali materiały promocyjne.

Podczas tej imprezy uczniowie klas maturalnych augustowskich szkół średnich

mogli zapoznać się z proponowaną ofertą edukacyjną wyższych uczelni