Wycieczka do Białowieży – VI.2007 r.

Przyjechali¶my, aby wkroczyć w pierwotny ¶wiat nieskażonej (?) przyrody.

W Muzeum Przyrodniczym podziwiali¶my okazy ...

Na zdjęciu najważniejszy jest inteligentny wyraz twarzy ...

Gdy odpoczęli¶my co nieco, ruszyli¶my na kolejne szlaki.

Im mniej człowiek przeszkadza naturze, tym lepiej na tym wychodzi (i przyroda i człowiek...).

Gdy ogl±dnęli¶my już wszystkie okazy i zabytki, to wrócili¶my pełni wrażeń do domu...