Praktyka zawodowa w restauracji Hotelu „Jan III Sobieski” w Warszawie.

Zgodnie założeniami projektu

dziesięcioosobowa grupa uczniów Technikum,

ucząca się zawodu "technik organizacji usług gastronomicznych",

odbyła w dniach 6 -11.08.2007 r. tygodniową praktykę zawodową

w restauracji Hotelu „Jan III Sobieski” w Warszawie.

W czasie trwania praktyki uczniowie poznawali warunki pracy, wyposażenie techniczne kuchni w restauracji wysokiej kategorii,

wykonywali różnie prace pod czujnym okiem szefa kuchni oraz w eleganckich strojach kelnerskich obsługiwali gości pod nadzorem kierownika sali.

Swoje osiągnięcia zawodowe przedstawili na okolicznościowej gazetce szkolnej...