Praktyki zawodowe

W dniach 06-10.02.2012r. grupa 12 uczniów z klasy III mct odbyła praktykę zawodową na Wydziale Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Uczniowie mieli możliwość poszerzać wiedzę w ramach swojego zawodu w profesjonalnych warunkach laboratoryjnych, przeprowadzać eksperymenty naukowe oraz opracowywać ich wyniki. Podczas pobytu w Warszawie uczniowie uczestniczący w praktyce zawodowej mieli możliwość zwiedzenia planetarium w Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Motoryzacji oraz Muzeum Sportu.

W drugim tygodniu praktyki (w dniach 13-17.02.2012r.) ta sama grupa uczniów brała udział w praktyce zawodowej w British American Tobacco zakład w Augustowie.
W trakcie praktyki uczniowie mieli okazję zapoznać się z jednym z najnowocześniejszych zakładów w regionie, stanowiskiem pracy oraz przeprowadzić konserwację maszyn produkcyjnych i silników.W dniach 02-27.04.2012r. grupa 12 uczniów z klasy II b o profilu budowlanym odbyła praktykę zawodową w następujących firmach: "FASADER" Usługi Ogólnobudowlane, "REMONT" Zakład Budowlano - Remontowy oraz "DARDOM" Firma Budowlana. W trakcie odbywania praktyki uczniowie mieli możliwość zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa o profilu budowlanym oraz zasadami BHP. W sposób praktyczny mogli zastosować zdobytą wiedzę na zajęciach z przedmiotów budowlanych.W dniach 30.04. - 26.05.2012r. grupa 24 uczestników projektu (12 uczniów z klasy II g o profilu gastronomicznym i 12 uczniów z klasy II h o profilu hotelarskim) odbyła praktykę zawodową w Hotelu "WARSZAWA" - obiekt 3* w Augustowie. W trakcie odbywania praktyki uczniowie mieli możliwość zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa jaką jest hotel oraz zasadami BHP i regulaminem hotelu. W sposób praktyczny mogli zastosować zdobytą wiedzę na zajęciach z przedmiotów zawodowych. Uczniowie z klasy o profilu hotelarskim mieli możliwość zapoznać się z pracą na recepcji, w dziale marketingu oraz służbie pięter (sprzątanie i utrzymanie porządku). Uczniowie z klasy o profilu gastronomicznym mieli możliwość zapoznać się z pracą związaną z przygotowywaniem potraw zgodnie z recepturą oraz ich podawaniem i serwowaniem. Mieli także okazję przygotowywać i obsługiwać sale konsumenckie.

W dniach 28.05. - 22.06.2012r. grupa 24 uczestników projektu (12 uczniów z klasy III g o profilu gastronomicznym i 12 uczniów z klasy III h o profilu hotelarskim) odbyła praktykę zawodową w Hotelu "WARSZAWA" - obiekt 3* w Augustowie. W trakcie odbywania praktyki uczniowie mieli możliwość zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa jaką jest hotel oraz zasadami BHP i regulaminem hotelu. W sposób praktyczny mogli zastosować zdobytą wiedzę na zajęciach z przedmiotów zawodowych. Uczniowie z klasy o profilu hotelarskim mieli możliwość zapoznać się z pracą na recepcji, w dziale marketingu oraz służbie pięter (sprzątanie i utrzymanie porządku). Uczniowie z klasy o profilu gastronomicznym mieli możliwość zapoznać się z pracą związaną z przygotowywaniem potraw zgodnie z recepturą oraz ich podawaniem i serwowaniem. Mieli także okazję przygotowywać i obsługiwać sale konsumenckie.

W dniach 04-22.09.2012r. grupa 12 uczniów z klasy III b o profilu budowlanym odbyła praktykę zawodową w następujących firmach: "FASANDER" Usługi Ogólnobudowlane Augustów, "REMONT" Zakład Budowlano - Remontowy Augustów, "DARDOM" Kompleksowe Usługi Budowlane Augustów, Zakład Handlowo - Usługowy P. Kotwica Augustów, Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Augustów, Zakład Ogólnobudowlany J. Twardowski Jeziorki, "BUDIMAR" R. Zięcina Krasnoborki. W trakcie odbywania praktyki uczniowie mieli możliwość zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa o profilu budowlanym oraz zasadami BHP. W sposób praktyczny mogli zastosować zdobytą wiedzę na zajęciach z przedmiotów budowlanych. Między innymi zajmowali się kosztorysowaniem, prowadzeniem dokumentacji budowlanej, obsługą techniczną budynku oraz obmiarem robót, czy wymaganiami technicznymi budynku.W dniach 02-29.01.2013r. grupa 12 uczestników projektu (12 uczniów z klasy III g o profilu gastronomicznym) odbyła praktykę zawodową w Hotelu "WARSZAWA" - obiekt 3* w Augustowie. W trakcie odbywania praktyki uczniowie mieli możliwość zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa jaką jest hotel oraz zasadami BHP oraz zapoznali się z urządzeniami na poszczególnych stanowiskach w kuchni. W sposób praktyczny mogli zastosować zdobytą wiedzę na zajęciach z przedmiotów zawodowych. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z pracą związaną z przygotowywaniem potraw zgodnie z recepturą oraz ich podawaniem i serwowaniem. Mieli także okazję przygotowywać i obsługiwać sale konsumenckie.W dniach 04-08.02.2013r. grupa 12 uczniów z klasy III mct o profilu mechatronicznym odbyła tygodniową praktykę zawodową na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.Młodzież miała okazję poznać metody programowania robotów oraz samodzielnie pisać programy i sprawdzać ich poprawność na robotach ćwiczebnych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się świeżo obroniona praca magisterska absolwenta WAT - robot grający w warcaby w czasie rzeczywistym.Młodzież zapoznała się z wieloma przykładami zastosowania mechatroniki do różnych potrzeb gospodarki narodowej. Omówiono układy mikroprocesorowe i ich zastosowanie oraz projektowanie elementów z wykorzystaniem programu AutoCAD. Dużo czasu poświęcono dla symulacji robotów mobilnych w środowisku MRDS (Microsoft Robotics Developer Studio), a także wykorzystanie tunelu aerodynamicznego - jako podstawowego urządzenia badawczego aerodynamiki doświadczalnej, wykorzystywanego do badania opływu gazu lub cieczy wokół obiektu, gdzie bada się rozkłady ciśnień, siły i momenty działające na model oraz przeprowadza się wizualizacje opływów.Po zajęciach na uczelni uczniowie mogli każdego popołudnia wybrać się do ciekawych miejsc w Warszawie (Centrum Nauki KOPERNIK wraz z projekcją 3D w PLANETARIUM, odwiedzili Program 3 Polskiego Radia - słynną TRÓJKĘ, zapoznali się z nowoczesnymi obrabiarkami CNC w zakładach Abplanalp Consulting Sp. Z o.o.).Praktyka w WAT była świetnym uzupełnieniem innowacji w dziedzinie mechatroniki.

W drugim tygodniu praktyki (w dniach 11-15.02.2013r.) ta sama grupa uczniów brała udział w praktyce zawodowej w British American Tobacco zakład w Augustowie. W trakcie praktyki uczniowie mieli okazję zapoznać się z jednym z najnowocześniejszych zakładów w regionie, stanowiskiem pracy oraz przeprowadzić konserwację maszyn produkcyjnych i silników. Zapoznali się z dokumentacją i podstawowymi obowiązkami operatora maszyn oraz pomagali w podstawowych czynnościachW dniach 27.05. - 21.06.2013r. grupa 12 uczennic uczestniczących w projekcie z klasy III h o profilu hotelarskim odbyła praktykę zawodową w Hotelu "WARSZAWA" - obiekt 3* w Augustowie. W trakcie odbywania praktyki uczennice miały możliwość zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa jaką jest hotel oraz zasadami BHP i regulaminem hotelu. W sposób praktyczny mogli zastosować zdobytą wiedzę na zajęciach z przedmiotów zawodowych. Zapoznały się z pracą na recepcji, w dziale marketingu oraz służbie pięter (sprzątanie i utrzymanie porządku). Miały także okazję przygotowywać i obsługiwać sale konsumenckie oraz obsługiwać gości.

W dniach 27.05. - 21.06.2013r. grupa 12 uczestników projektu (11 uczennic i 1 uczeń z klasy II g o profilu gastronomicznym) odbyła praktykę zawodową w Augustowskiej Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM" w Augustowie. W trakcie odbywania praktyki uczniowie mieli możliwość zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, przepisami BHP oraz regulaminem pracy. W sposób praktyczny mogli zastosować zdobytą wiedzę na zajęciach z przedmiotów zawodowych. Uczniowie zapoznali się z pracą związaną z przygotowywaniem potraw zgodnie z recepturą oraz ich podawaniem i serwowaniem. Mieli także okazję przygotowywać i obsługiwać sale konsumenckie.