Kurs barmański

W ramach realizacji podstawy programowej, z której wynika, iż uczeń powinien umieć sporządzać napoje z różnych grup produktów przy zastosowaniu odpowiednich technik metod oraz serwować różne napoje z uwzględnieniem współczesnych tendencji, zostaną zorganizowane 2 kursy barmańskie (oddzielnie technik usług gastronomicznych - 24 uczestników i technik hotelarstwa - 24 uczestników).

27.09.2012 rok - technik usług gastronomicznych
28.09.2012 rok - technik hotelarstwa