Zajęcia edukacyjne

Już od 6 lutego zgodnie z założeniami projektu (patrz zakładka: Harmonogram - zajęcia edukacyjne) rozpoczęły się zajęcia edukacyjne z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, język obcy zawodowy, zajęcia ze specjalizacji zawodowej.
Zakup 4 zestawów tablic interaktywnych z projektorami i laptopami przyczynią się do uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć. Zestawy te stanowią nowoczesne rozwiązania dydaktyczne zwiększające efektywność nauki oraz umożliwiają dużą różnorodność w pozyskiwaniu najbardziej aktualnych i przydatnych informacji w trakcie prowadzenia edukacji ogólnokształcącej i zawodowej.