Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów Technikum Nr 1 Augustowskiego Centrum Edukacyjnego uczących się w roku szkolnym 2011/2012 w klasach:
II b, III b - technik budownictwa,
II mct, III mct - technik mechatronik,
II g, III g - technik organizacji usług gastronomicznych,
II h, III h - technik hotelarstwa,
kontynuujących naukę w roku szkolnym 2012/2013 odpowiednio w klasach:
III b, IV b - technik budownictwa,
III mct, IV mct - technik mechatronik,
III g, IV g - technik organizacji usług gastronomicznych,
III h, IV h - technik hotelarstwa,
kontynuujących naukę w roku szkolnym 2013/2014 semestr I odpowiednio w klasach:
IV b technik budownictwa
IV mct technik mechatronik
IV g technik organizacji usług gastronomicznych
IV h technik hotelarstwa

Łącznie objętych wsparciem zostanie 96 uczennic i uczniów z ośmiu klas (po 12 osób z każdej klasy), co stanowi 50% wszystkich uczących się w tych klasach.

Rekrutacja uczestników projektu została przeprowadzona w oparciu o chęć i aktywność brania udziału uczniów w realizacji działań, mających na celu podniesienie swojej wiedzy i umiejętności w wybranym kierunku kształcenia. Elementem szczególnie ważnym w rekrutacji były osiągnięte przez uczniów wyniki w nauce i zachowaniu za I półrocze w roku szkolnym 2011/2012.