Kurs barmański

W ramach realizacji podstawy programowej, z której wynika, iż uczeń powinien umieć sporządzać napoje z różnych grup produktów przy zastosowaniu odpowiednich technik metod oraz serwować różne napoje z uwzględnieniem współczesnych tendencji, został zorganizowany w dniach 27-28 września kurs kelnersko - barmański dla dwóch 24 osobowych grup uczniów: technik organizacji usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Uczniowie klas III i IV spotkali się z kelnerem praktykiem autorytetem w zakresie obsługi konsumenta Grzegorzem Górnikiem - Prezesem Krajowego Stowarzyszenia Kelnerów.
Poznawali sylwetkę kelnera, sztukę usługiwania gościom, doskonalili swoją wiedzę, z wielkim zainteresowaniem przyglądali się profesjonalnym zachowaniom. Niektórzy uczestniczyli w ćwiczeniach obsługi serwisem francuskim, niemieckim, inni brali udział w scenkach symulacyjnych prezentujących zachowanie gości w restauracji.
Oprócz obsługi gościa za stołem, prowadzący wyjaśnił na czym polega "improstyl", zwrócił uwagę uczniom na umiejętność obsługi sprzętu w restauracjach, w tym także za barem. Prezentował sprzęt niezbędny do sporządzania napojów, technikę łączenia różnych składników.
Na zakończenie uczniowie otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.