ELEKTRYK

elektryk elektryk1

 W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek elektryk będą brane pod uwagę dwa obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymiennie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka oraz język angielski i fizyka.

Osoba kształcąca się w zawodzie elektryk posiada następujące umiejętności:

  • wykonywania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • montowania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektryczny.

W trakcie nauki uczeń zdobywa jedną kwalifikację zawodową.
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zawód elektryka zawsze będzie cieszył się dużą popularnością. Absolwenci kierunku nauczania elektryk są bardzo atrakcyjnymi pracownikami ze wyglądu na szeroki zakres uprawień wykonywania prac.

Mogą zostać zatrudnieni jako:

  • monter sieci elektrycznej;
  • konserwator sieci elektrycznej;
  • konserwator urządzeń i sprzętu elektrycznego;
  • elektryk dyżurny;
  • elektryk w przemyśle (np.oświetlenie, silniki, instalacj.), w usługach - w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, serwisach.