.

Realizacja projektu "Eduscience"  w ACE [od 03.09.2012 r. do 30.06.2014 r.]

.

25 maja 2014r. uczniowie klas II if  w ramach projektu EDUSCIENCE
brali udział w wycieczce edukacyjnej na XII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki.

Relacja z wycieczki:


3 i 4 kwietnia 2014r. uczniowie klas II hd uczestniczący w Projekcie EDUSCIENCE
brali udział w wycieczce dydaktycznej.

Relacja z wycieczki:


26 marca 2014r. uczniowie klas II hd oraz II if uczestniczący w Projekcie
a także uczniowie innych klas pierwszych Centrum brali udział w pikniku naukowym EDUSCIENCE.

Relacja z pikniku:


7 czerwca 2013r. uczniowie klasy I hd pod opieką nauczycielki Centrum pani Elżbiety Wierzbickiej
przeprowadzili badanie odczynu wody pobranej w Augustowie z jeziora Necko, rzeki Netty,
z kranu oraz deszczówki zebranej przed szkołą.

Relacja z wyprawy:


Bezpośredni kontakt z praktyczną nauką umożliwiła beneficjentom projektu z klasy I if w Technikum nr 1

wycieczka dydaktyczna, popularyzująca zagadnienia geofizyki (geografia, geologia i fizyka),

która odbyła się w dniach 21-22.05.2013r.

Relacja z wycieczki:

.


Projekt

"Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych
z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – Eduscience"

jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

priorytet III. "Wysoka jakość systemu oświaty"; działania 3.3.4. "Projekty innowacyjne";

nr umowy UDA-POKL.03.03.04.118/10-00

i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizują:
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IGF PAN) – lider projektu;
Accelerated Learning Systems – partner ponadnarodowy;
American Systems Sp. z o.o. oraz Edukacja Pro Futuro spółka z o.o.

Patronat honorowy - Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Więcej informacji na temat Projektu można znaleźć na stronie: www.eduscience.pl.

..

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli z 250 wybranych szkół w całej Polsce na wszystkich etapach kształcenia.

Celem projektu jest podnoszenie jakości edukacji oraz atrakcyjności zajęć lekcyjnych, zwiększenie zainteresowania dziewcząt i chłopców naukami matematyczno-przyrodniczymi poprzez wykorzystanie nowoczesnej technologii komputerowej (tablica interaktywna, programy komputerowe, tematyczna platforma e-learningowa); możliwość prowadzenia pomiarów dzięki zestawom monitoringu przyrodniczego; udział w pikniku naukowym EDUSCIENCE; udział w wybranej wycieczce dydaktycznej; możliwość wzięcia udziału w wyprawie polarnej na Spitsbergen (dla laureatów konkursów).

W roku szkolnym 2013/2014 będą zorganizowane pikniki Eduscience w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (liceach, technikach). Przewidywany czas trwania jednego pikniku to około 6 godzin (pokrywających się z zajęciami lekcyjnymi) na terenie szkoły biorącej udział w projekcie. W czasie pikniku Eduscience wszyscy uczniowie z danej szkoły będą mieli możliwość uczestnictwa w ogólnodostępnych prezentacjach, warsztatach i wykładach, które będą odbywały się na sali gimnastycznej lub auli, w pokazach w przenośnym planetarium. Dodatkowo zorganizowane będą specjalne 45-minutowe zajęcia, dedykowane klasom biorącym udział w projekcie.
Poza zaproszonymi uczestnikami w piknikach będą mogli dodatkowo wziąć udział uczniowie i uczennice wraz z nauczycielami z okolicznych szkół biorących udział w projekcie.
Głównym celem organizowanych pikników Eduscience jest uatrakcyjnienie nauki i zainteresowanie przedmiotami, z którymi uczniowie mają do czynienia na co dzień: matematyką, fizyką, chemią, geografią, biologią czy przyrodą.

Planowany termin pikniku naukowego w ACE w Augustowie - 26 marzec 2014r. [środa].

.

..


W Augustowskim Centrum Edukacyjnym w roku szkolnym 2013/14 w działaniach projektowych uczestniczą uczniowie klasy I if Technikum nr 1

z nauczycielką fizyki panią Joanną Michałowską

z nauczycielką geografii panią Iwoną Węgrzynowicz

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła otrzymała nieodpłatnie tablicę interaktywną i kamerę internetową
oraz zestaw do monitoringu przyrodniczego, a beneficjenci - pendrive'y.