.

Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego

w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie [2009 r.]

.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie został zrealizowany projekt:

Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie.

Nazwa benificjenta:

Powiat Augustowski.

Temat priorytetu:

Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne, łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych.

Oś priorytetowa:

1. Wspieranie innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie.

Działanie:

1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.

Całkowita wartość projektu:

3771089,72 PLN.

Wartość dofinansowania:

3016871,66 PLN.

Data podpisania umowy:

2009-03-02

.

W wyniku zrealizowania tego projektu zostanie rozbudowane Centrum Doskonalenia Zawodowego w ACE, w którym młodzież z terenu powiatu augustowskiego będzie kształcona w specjalnościach poszukiwanych na rynku pracy oraz przygotowywana do pracy w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologicznie.

Powstałe w ramach inwestycji nowoczesne pracownie wyposażone w profesjonalne maszyny i specjalistyczne urządzenia będą doskonałym narzędziem do pogłębienia współpracy Augustowskiego Centrum Edukacyjnego z inicjatywami klastrowymi. W kontekście finalizowanego projektu oznacza to, iż wzmocniona zostanie współpraca Augustowskiego Centrum Edukacyjnego z jednostkami naukowym oraz przyczyni się do rozwoju współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowym przy realizacji wspólnych projektów i zadań z zakresu programowego zajęć z praktycznej nauki zawodu.

.

Projekt "Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie” został podzielony na etapy:

.

ETAP I

Rozbudowa budynku dydaktyczno – szkoleniowego i budowa łącznika.

1.

Miejsce wykonania robót:

Augustowskie Centrum Edukacyjne, Augustów, al. Kard. Wyszyńskiego 3.

2.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

rozbudowę Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie, w tym rozbudowę budynku dydaktyczno – szkoleniowego i budowę łącznika. Rozbudowa budynku dydaktyczno - szkoleniowego jest realizowana z włączeniem bryły budynku przebudowywanego garażu (wg projektu architektonicznego). Budowa łącznika komunikacyjnego jest realizowana pomiędzy budynkami dydaktycznymi Centrum (wg projektu architektonicznego).

3.

30 marca 2009 r. zostało udzielone zamówienie na zadanie:

Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie.

Rozbudowa budynku dydaktyczno - szkoleniowego i budowa łącznika.

3a.

Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT), obejmująca wszystkie zamówienia i części wynosi: 976168,21 PLN.

3b.

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Firma SATO Sp. z o.o., 15 – 845 Białystok, ul. Antoniukowska 4, woj. podlaskie.

3.c.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.12.2009 r.

4.

Inspektor nadzoru budowlanego:

"Usługi Inwestycyjne Chmielewscy”, Lucyna Chmielewska, Jabłońskie 50, 16-300 Augustów.

.

.

Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie wyglądała tak:

.

.

ETAP II

Zagospodarowanie terenu.

1.

 Miejsce wykonania robót:

Augustowskie Centrum Edukacyjne, Augustów, al. Kard. Wyszyńskiego 3.

2.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

rozbudowę Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie.

Zagospodarowanie terenu, roboty drogowe w tym: drogi dojazdowe, place i zatoki parkingowe, chodniki, trawniki.

3.

W dniu 21 lipca 2009 r. zostało udzielone zamówienie na zadanie:

Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. Zagospodarowanie terenu.

3a.

Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT), obejmująca wszystkie zamówienia i części wynosi: 423938,33 PLN.

3b.

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „POLDREN” Sp. z o.o.; ul. Wypusty 5, 16 – 300 Augustów; woj. podlaskie.

3.c.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2009 r.

4.

Inspektor nadzoru budowlanego:

"Usługi Inwestycyjne Chmielewscy", Lucyna Chmielewska, Jabłońskie 50, 16-300 Augustów.

.

.

Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie wyglądało tak:

.

.

.

ETAP III

Zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.

1.

Miejsce wykonania robót: Augustowskie Centrum Edukacyjne, Augustów, al. Kard. Wyszyńskiego 3.

2.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

dostawę wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie:

.

część I zamówienia

– wyposażenie pracowni mechatronicznej,

część II zamówienia

– wyposażenie pracowni obrabiarek CNC,

część III zamówienia

– wyposażenie pracowni szkoleniowej i pracowni sterowania komputerowego CNC,

część IV zamówienia

– wyposażenie pracowni diagnostyki samochodowej,

część V zamówienia

– meble do pracowni szkoleniowej i pracowni sterowania komputerowego CNC,

część VI zamówienia

– wyposażenie pracowni gastronomicznej.

3.

Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT), obejmująca wszystkie zamówienia i części wynosi: 146470,20 PLN

.

4.

W dniu 9 września 2009 r. zostało udzielone zamówienie na zadanie:

Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie.

Zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.

Wyposażenie pracowni diagnostyki samochodowej.

4.a.

 Cena wybranej oferty (bez VAT): 34902,00 PLN.

4.b.

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o.o.; ul. Gajowa 52/16; 50-520 Wrocław; woj. dolnośląskie.

4.c.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2009 r.

.

5.

W dniu 9 września 2009 r. zostało udzielone zamówienie na zadanie:

Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie.

Zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.

Meble do pracowni szkoleniowej i pracowni sterowania komputerowego CNC.

5.a.

Cena wybranej oferty (bez VAT): 24055,00 PLN.

5.b.

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS” Sp. z o.o.; Al. Solidarności 15; 15-751 Białystok; woj. podlaskie.

5.c.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2009 r.

.

6.

W dniu 9 września 2009 r. zostało udzielone zamówienie na zadanie:

Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie.

Zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.

Wyposażenie pracowni gastronomicznej.

6.a.

Cena wybranej oferty: 87513,20 PLN.

6.b.

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

MIG Import-Eksport Głowacki Spółka Jawna; ul. Elewatorska 29A; 15-620 Białystok; woj. podlaskie.

6.c.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2009 r.

.

7.

13 października 2009 r. zostało udzielone zamówienie na zadanie:

Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie.

Zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.

Wyposażenie pracowni obrabiarek CNC.

7.a.

Cena wybranej oferty: 540800,00 PLN.

 7.b.

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

ABPLANALP CONSULTING Sp. z o. o. ul. Kostrzyńska 36; 02 – 979 Warszawa, woj. mazowieckie.

 7.c.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2009 r.

.

8.

W dniu 4 listopada 2009 r. zostało udzielone zamówienie na zadanie:

Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie.

Zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.

Wyposażenie pracowni sterowania komputerowego CNC i pracowni szkoleniowej.

8.a.

Cena wybranej oferty: 100040,00 PLN.

8.b.

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

AGA electronics A. Gniedziejko, Z. Korzeniecki, P. Kowalczyk, Spółka Akcyjna; ul. Skorupki 2, 16-300 Augustów; woj. podlaskie.

8.c.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2009 r.

.

9.

W dniu 24 listopada 2009 r. zostało udzielone zamówienie na zadanie:

Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie.

Zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.

Wyposażenie pracowni mechatronicznej.

9.a.

Cena wybranej oferty: 393362,88 PLN.

9.b.

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

FESTO Sp. z o.o. Janki / Warszawy; ul. Mszczonowska 7; 05-090 Raszyn; woj. mazowieckie.

9.c.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.12.2009 r.

.

..

Wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie wygląda tak:

.