W naszej szkole zmienił się regulamin wyborów Samorządu Uczniowskiego. Z uwagi na dużą liczbę uczniów, każda klasa ma swojego przedstawiciela w Samorządzie Uczniowskim ACE.

Skład Samorządu Uczniowskiego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w roku szkolnym 2022/23

              Przewodniczący  SU  – Wiktoria Obiedzińska kl.II g

   Z-ca przewodniczącego SU – Aleksandra Okrągła kl. II g

                        Skarbnik SU – Julia Świacka kl. IV h

                        Sekretarz SU – Andżelika Wojtkiewicz, kl. II g

             Członkowie Zarządu - Paulina Szwajkowska kl.IV h, Aleksandra Kuczwalska kl. II hd

Opiekunem samorządu uczniowskiego jest pani Agnieszka Dziądziak, nauczycielka ACE.