Dostępność nauczycieli dla uczniów lub ich opiekunów w wyznaczonych dniach każdego miesiąca w wymiarze 2 godzin.