TECHNIK HANDLOWIEC

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek technik handlowiec będą brane pod uwagę dwa obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymiennie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka oraz język angielski i geografia.

Technik handlowiec planuje, organizuje i realizuje transakcje zakupu-sprzedaży na różnych szczeblach obrotu towarowego. Prowadzi działania marketingowe oraz ekonomiczno-finansowe w  przedsiębiorstwie.

Bardzo ciekawy, ekonomiczny kierunek. W programie wiele godzin zajęć praktycznych w pracowni handlowej, lekcje marketingu i reklamy oraz ciekawe wycieczki przedmiotowe.

Kierunek ten przygotowuje ucznia do kontynuowania nauki na studiach związanych z  ekonomią, handlem, zarządzaniem, finansami, logistyką, lub do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

W trakcie nauki uczeń poznaje podstawy ekonomii, podstawy marketingu i reklamy, zasady organizowania własnej działalności gospodarczej, sporządzania dokumentacji ekonomicznej, prowadzenia korespondencji przedsiębiorstwa w języku polskim i  angielskim.

Uczeń analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu; prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej.

Program nauczania obejmuje również obsługę programów finansowo-księgowych i nowoczesnych urządzeń stosowanych w przedsiębiorstwach handlowych.

W czasie lekcji jest również czas na naukę przez zabawę. Wykorzystujemy do tego m.in. gry planszowe.

Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach:

 • Przedstawiciel handlowy
 • Referent/asystent ds. zaopatrzenia
 • Referent/asystent ds. sprzedaży
 • Referent/asystent ds. obsługi klienta
 • Sprzedawca
 • Specjalista ds. zaopatrzenia
 • Specjalista ds. sprzedaży
 • Specjalista ds. obsługi klienta
 • Zastępca kierownika działu handlowego
 • Kierownik działu handlowego
 • Handlowiec ds. usług transportowych
 • Spedytor – handlowiec
 • Inżynier sprzedaży – handlowiec
 • Key Account Manager
 • Specjalista ds handlu
 • Account Manager
 • Dyrektor handlowy
 • Asystent w dziale księgowości
 • Specjalista ds E-commerce

Umiejętności, uzdolnienia przydatne w zawodzie: łatwość nawiązywania kontaktów, chęć pracy w zespole, chęć rozwoju osobistego, umiejętności przekonywania i negocjowania, zdolności menedżerskie, umiejętność słuchania, odporność na stres, operatywność, umiejętność podejmowania szybkich decyzji.

Praktyki: w klasie III i IV uczeń odbywa 4-tygodniową praktykę zawodową w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie handlowym: w sklepie, hurtowni, biurze firmy handlowej. Celem praktyki zawodowej jest pogłębianie oraz doskonalenie umiejętności opanowanych w szkole.

Kwalifikacje zawodowe:

W trakcie nauki uczeń zdaje egzamin z dwóch kwalifikacji składających się na ten zawód:

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży - egzamin po II semestrze klasy III
HAN.02 Prowadzenie działań handlowych - egzamin po I semestrze klasy V

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku polskim wraz z suplementem w języku angielskim.

Przedmioty, których uczeń uczy się w szkole na poziomie rozszerzonym:
geografia

Uczniowie wyjeżdżają na targi branżowe:

 • Targi reklamy i poligrafii
 • Targi wyposażenia Retailshow
 • Targi Warsaw Pack
 • Warsaw Food Expo

 

Wycieczki przedmiotowe związane z kierunkiem nauczania:

 • Centrum Pieniądza NBP
 • Giełda Papierów Wartościowych
 • Gabinet Numizmatyczny Mennicy Polskiej - Warszawa
 • Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki - Białystok
 • Wybrane wyższe uczelnie

Link do filmu: