1. Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów - Maria Wielgat

2. Kompetencje społeczne - Maria Wielgat

3. Usługi gastronomiczne- Alicja Zyskowska

4. Fizyka - Joanna Michałowska Broszura "Spotkanie z promieniotwórczością"

5. Matematyka Ielg - Beata Aleszczyk

6. Matematyka Ielg - Beata Aleszczyk

7. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - skóra

8. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - szkielet

9. Fizyka - Joanna Michałowska - Prawo rozpadu promieniotwórczego

10. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - Znaczenie badań nad DNA

11. Pracownia organizacji pracy w hotelarstwie - Michał Jeruć

12. Pracownia organizacji pracy w hotelarstwie - Michał Jeruć

13. Pomiary elektryczne - Ignacy Grudziński

14. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - Grzyby - IIak

15. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - Płazy - IIIg

16. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - Ryby - IIIg

17. Matematyka - Zbigniew Huszcza -I bg - I hdg

18. Matematyka - Zbigniew Huszcza - I ifb

19. Matematyka - Zbigniew Huszcza - I mrw-bwg

20. Matematyka - Zbigniew Huszcza - II hd

21. Matematyka - Zbigniew Huszcza - II if

22. Matematyka - Zbigniew Huszcza -III ifb

23. Matematyka - Zbigniew Huszcza - III mrw

24. Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych - Zofia Węgrzynowicz - II mct

25. Urządzenia techniki komputerowej - Jerzy Stankiewicz

26. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - Stawy szkielet osiowytawy szkielet osiowy

27. Pracownia organizacji pracy w hotelarstwie - Michał Jeruć - II h

28. Pracownia organizacji pracy w hotelarstwie - Michał Jeruć - II h

29. Zasady żywienia - Izabella Kęcik - III g

30. Izabella Kęcik I g

31. Technologia gastronomiczna klasa III g gr II - Alicja Zyskowska

32. Technologia gastronomiczna klasa III g gr II - Alicja Zyskowska

33. Technologia gastronomiczna klasa III g - Alicja Zyskowska

34. Wychowanie fizyczne - Tomasz Wyszyński

35. Montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych II mct - Piotr Łaciński

36. Montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych III mct - Piotr Łaciński

37. Podstawy mechatroniki II mct - Piotr Łaciński

38. Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych III mct cz. I- Piotr Łaciński

39. Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych III mct cz. II - Piotr Łaciński

40. Fizyka - Joanna Michałowska - II if

41. Język angielski - Halina Buczyńska - I ifg-I if/mct, I b

42. Matematyka - Beata Aleszczyk I gg-Funkcja liniowag-Funkcja liniowa

43. Matematyka - Beata Aleszczyk I ifg-Funkcja liniowa

44. Matematyka - Beata Aleszczyk - III ifa-ciągi

45. Matematyka - Beata Aleszczyk - IV g - ciągi

46. Matematyka - Beata Aleszczyk - I hd -funkcje

47. Matematyka - Beata Aleszczyk - I ifg - funkcje

48. Matematyka - Beata Aleszczyk - I gg - funkcje

49. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - Biotechnologia i inżynieria genetyczna

50. Urządzenia techniki komputerowej - Jerzy Stankiewicz

51. Matematyka - Alicja Szenk - II b-planimetrii

52. Język angielski - Halina Buczyńska -Arkusz maturalny poziom podstawowy kl. IV ak, IV mc, IV if

53. Język angielski - Halina Buczyńska -Arkusz maturalny poziom rozszerzony kl. IV ak, IV mc, IV if

54. Fizyka - Joanna Michałowska - „Spadanie ciał jako skutek oddziaływań grawitacyjnych”

55. Matematyka - Beata Aleszczyk - IV g-planimetria-cz.3-planimetria-cz.3

56. Matematyka - Beata Aleszczyk - IV g -prawdopodobieństwo

57. Matematyka - Beata Aleszczyk - II mct-geometria analityczna

58. Język angielski Halina Buczyńska Video Holiday activities klasy 1 ifg/1 ifb/1mc/1b

59. Fizyka - Joanna Michałowska - II if ruch ciał na równi pochyłej

60. Podstawy konstrukcji budowlanych-Krystyna Osakowicz-III b

61. Elektrotechnika i elektronika - Zofia Węgrzynowicz

62. Matematyka - Beata Aleszczyk -I elg -Funkcja liniowa

63.  Zasady żywienia- Izabella Kęcik - III g - Żywienie poszczególnych grup ludności i dietoterapia

64. Matematyka -Beata Aleszczyk -I ifg,  I  gg,  I elg - funkcja liniowa-materiały dydaktyczne

65. Język angielski - Halina Buczyńska _ III mrw - Wyposażenie i narzędzia

66. Matematyka - Beata Aleszczyk - I hd - funkcje

67. Technologia gastronomiczna - Alicja Zyskowska - I gg gr I - Zadanie

68. Matematyka - Beata Aleszczyk - II mct - geomteria analityczna

69. Emilia Polkowska - Jak spędzać czas

70. Fizyka - Joanna Michałowska - Deficyt masy. Energia wiązania jądra atomowego

71. Matematyka - Beata Aleszczyk - Okręgi i trójkąty

72. Geografia - Iwona Węgrzynowicz - Polityczna mapa śwata klasy I

73. Elektotechnika - Zofia Węgrzynowicz - I el

74. Elektotechnika - Zofia Węgrzynowicz - I elg

75. Język angielski - Halina Buczyńska - Zestaw maturalny

76. Fizyka - Joanna Michałowska i Dorota Rukścińska - Informacje o próbnej maturze z fizyki

77. Pracownia organizacji pracy w hotelarstwie - Michał Jeruć -zadanie II h

78. Wyposażenie techniczne- Izabela Dzikowska - Bezpieczeństwo i higiena pracy - I gg

79. Fizyka - Joanna Michałowska - Ruch ciał po równi pochyłej -rozwiązywanie zadań

80. Fizyka - Joanna Michałowska - Przyspieszenie grawitacyjne. Ciężar ciała

81. Język angielski Halina Buczyńska New Zealand part I klasy (I ifg, I mc, I ifb, I b)

82. Instalacje elektryczne - Zofia Węgrzynowicz I el

83. Wyposażenie techniczne bezpieczeństwo i higiena pracy - Izabela Dzikowska- I gg

84. Dokumentacja budowlana - Krystyna Osakowicz - II b

85. Matematyka - Zbigniew Huszcza - I ifb

86. Pracownia obsługi konsumenta - Alicja Zyskowska - III g

87. Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych - Izabella Kęcik - I g

88. Fizyka - Joanna Michałowska - Rozpady promieniotwórcze. Sztuczne reakcje jądrowe: reakcje rozszczepienia

89. Fizyka - Joanna Michałowska - Fale stojące- wprowadzenie

90. Matematyka - Beata Aleszczyk - Geometria analityczna - II mct

91. Matematyka - Beata Aleszczyk - Równania liniowe - I ifg

92. Matematyka - Beata Aleszczyk - Testy - II mct

93. Matematyka - Beata Aleszczyk - Testy - IV if

94. Matematyka - Beata Aleszczyk - Testy - III ifa

95. Technologia gastronomiczna - Izabela Dzikowska - III g

96. Elektrotechnika - Zofia Węgrzynowicz - I elg

97. Elektrotechnika - Zofia Węgrzynowicz - I el

98. Język angielski - Halina Buczyńska- Tourist attractions klasy I b, I ifb/mct, Iifg

99. Matematyka - Beata Aleszczyk - Testy - I ifg

100. Podstawy programowania sterowników PLC w języku drabinkowym - Piotr Łaciński - II i III mct - PLC Mitsubishi język drabinkowy.

101. Fizyka - Joanna Michałowska - Praca w polu grawitacyjnym

102. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - Ekologia - maturzyści

103. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - układ mięsniowy

104. Fizyka - Joanna Michałowska - Energia potencjalna w polu grawitacyjnym

105. Fizyka - Joanna Michałowska - Fale stojące- rozwiązywanie zadań

106. Matematyka - Beata Aleszczyk - IV g

107. Biologia - Elżbieta WIerzbicka - Ekologia IV ak, IV g

108. Biologia - Elżbieta - Tkanki roślinne - II ak

109. Podstawy programowania sterowników PLC w języku FBD - Piotr Łaciński - II i III mct

110. Fizyka - Joanna Michałowska - Wiadomości wstępne o ruchu drgającym

110. Fizyka - Joanna Michałowska - Ruch po okręgu pod wpływem siły grawitacji. I prędkość kosmiczna

112. Fizyka - Joanna Michałowska - Fale akustyczne. Fale stojące w akustyce

113. Posługiwanie się dokumentacja budowlaną - Krystyna Osakowicz - II b

114. Urządzenia techniki komputerowej - Jerzy Stankiewicz- Zasada działania komputera

115. Matematyka - Beata Aleszczyk - Testy I hd

116. Matematyka - Beata Aleszczyk - Testy I gg

117. Język angielski Halina Buczyńska Listening – activities on holiday

118. Język angielski Halina Buczyńska Culture lexical ang grammar exercises

119. Rysunek budowlany - Krystyna Osakowicz - II mrw

120. Matematyka - Zbigniew Huszcza - Sprawdzian IV b

121. Fizyka - Joanna Michałowska - Wiadomości wstępne o ruchu drgającym - I b

122. Dokumentacja budowlana-Krystyna Osakowicz-II b

123. Jezyk angielski - Halina Buczynska Listening Track - IV if, IV ak, IVmct

124. Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych - Izabella Kęcik - I g

125. Fizyka - Joanna Michałowska - Reakcje syntezy

126. Język angielski-  Halina Buczyńska - Zdrowie i sport - IV ak, IV if, IV mct

127. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - Mięczaki - III g

128. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - Ptaki sprawdzian - III g

129. Bilogia - Elżbieta Wierzbicka - poprawa karkówki - I g

130. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - sprawdzian z tkanek - II ak

131. Bilogia - Elżbieta Wierzbicka - stawonogi kartkówka - III g

132. Fizyka - Joanna Michałowska - Zasada zachowania energii- rozwiązywanie zadań

133. Fizyka - Joanna Michałowska - Zjawisko Dopplera

134. Biologia - Elżbieta Wierzbicka- poprawa metabolizmu I ifa, I fb

135. Biologia - Elżbieta Wierzbicka- poprawa metabolizmu I mct

136. Matematyka - Beata Aleszczyk - poprawa III ifa

137. Matematyka - Beata Aleszczyk - poprawa I ifg

138. Elektrotechnika - Zofia Węgrzynowicz - Połączenie RLC -I el, I elg

139. Elektrotechnika - Zofia Węgrzynowicz - Zadania I el, I elg

140. Biologia - Elżbieta Wierzbicka- składniki pokarmowe I mct, I ifa, I ifb

141. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - Matura z biologii

142. Rysunek budowlany - Krystyna Oskakowicz - II mrw

143. Matematyka - Beata Aleszczyk - Poprawa II mct

144. Matematyka - Beata Aleszczyk - Ciągi III ifa

145. Matematyka - Beata Aleszczyk - Poprawa I hd, I gg

146. Podstawy konstrukcji budowlanych -Krystyna Osakowicz- Sprawdzian -III b

147. Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych - Izabella Kęcik - I g

148. Podstawy programowania sterowników PLC w języku IL - Piotr Łaciński - II i III mct

149. Podstawy programowania sterowników PLC w języku ST - Piotr Łaciński - II i III mct

150. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - Korzeń II ak

151. Biologia - Elżbieta Wierzbicka -Komórka I g

152. Biologia - Elżbieta Wierzbicka- układ pokarmowy ćwiczenia - I ifa, I ifb, Imc 

153. Biologia - Elżbieta Wierzbicka- układ pokarmowy - budowa - I ifa, I ifb, I mc

154. Biologia - Elżbieta Wierzbicka- Sposoby ochrony przyrody notatka klasy 1 po gimnazjum

155. Matematyka - Beata Aleszczyk - sprawdzian - funkcja liniowa I ifg

156. Matematyka - Beata Aleszczyk - sprawdzian - funkcja liniowa I gg

157. Urządzenia techniki komputerowej - Jerzy Stankiewicz - Interfejsy SAS i SCSI

158. Elektrotechnika - Zofia Węgrzynowicz - Gałąź równoległa RLC I el, I elg

159. Matematyka - Beata Aleszczyk - Przesunięcia wykresów - I hd

160. Matematyka - Beata Aleszczyk - poprawa I ifg

161. Matematyka - Beata Aleszczyk- Poprawa II mct

162. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - Ochrona przyrody w Polsce

163. Fizyka - Joanna Michałowska - Wahadło matematyczne

164. Godzina wychowawcza - Izabela Dzikowska

165. Mateamtyka - Zbigniew Huszcza - sprawdzian I hdg

166. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - Trawienie i wchłanianie

167. Urządzenia techniki komputerowej - Jerzy Stankiewicz

168. Fizyka - Joanna Michałowska - Prawo Coulomba, pole elektryczne zadania

169. Matematyka - Zbigniew Huszcza - Sprawdzian - Ibg

170. Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów Cz.II - Maria Wielgat - II b, II mct, II if

171. Kompetencje społeczne- Maria Wielgat - ćwiczenia cz. II - II mrw

172. Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów - Maria Wielgat - Kierowanie wykonaniem przydzielonego zadania

173. Elektrotechnika - Zofia Węgrzynowicz - Rezonans - I el, I elg

174. Matematyka - Beata Aleszczyk - poprawa II mct

175. Wyposażenia techniczne zakładów gastronomicznych - Izabella Kęcik - I g

176. Matematyka - Huszcza Zbigniew - sprawdzian I mrw-bw

177. Matematyka - Beata Aleszczyk - poprawa I klasy

178. Matematyka - Beata Aleszczyk - poprawa III ifa

179. Matematyka - Beata Aleszczyk - poprawa I klasy - liczby rzeczywiste

180. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - sprawdzian 1hg

181. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - sprawdzian 1gg

182. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - sprawdzian 1mcg

183. Fizyka - Joanna Michałowska - Prawo Coulomba, pole elektryczne- zadania do samodzielnego rozwiązania

184. Fizyka - Joanna Michałowska - Pojemność elektryczna

185. Podstawy technologii- Zofia Węgrzynowicz - II mct

186. Instalacje dokumentacja - Zofia Węgrzynowicz - I el

187. Elektrotechnika - Zofia Węgrzynowicz - I el, I elg - moc

188. Rysunek techniczny - Zofia Węgrzynowicz - I mct

189. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - sprawdzian I hg

190. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - sprawdzian I bg

191. Matematyka - Zbigniew Huszcza - sprawdzian III ifb

192. Matematyka Beata Aleszczyk - sprawdzian III ifa

193. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - sprawdzin 1 ifg

194. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - sprawdzian II ak

195. Matematyka - Beata Aleszczyk - sprawdzian II mct

196. Biologia - Elżbieta Wierzbica - sprawdzian I mct

197. Technologia gastronomiczna - Alicja Zyskowska - sprawdzian  III g

198. Rysunek Techniczny - Zofia węgrzynowicz - I el, I elg

199. Mateamtyka - Zbigniew Huszcza - sprawdzian I ifb

200. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - sprawdzian I ifa

201. Rysunek budowlany -Krystyna Osakowicz -III mrw

202. Rysunek - Zofia Węgrzynowicz - II mct

203. Matematyka - Zbigniew Huszcza - sprawdzian II if

204. Usługi gastronomiczne - Alicja Zyskowska- sprawdzian III g

205. Matematyka - Beata Aleszczyk - sprawdzian I hd

206. Urządzenia techniki komputerowej - Jerzy Stankiewicz- Napędy dysków

207. Rysunek budowlany - Krystyna Osakowicz - II mrw

208. Posługiwanie się dokumentacją budowlaną -Krystyna Osakowicz -II b

209. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - sprawdzian - I ifb

210. Podstawy konstrukcji budowlanych - Krystyna Osakowicz -III b

211. Elektrotechnika - Zofia Węgrzynowicz - I el, I elg - zadania

212. Matematyka - Beata Aleszczyk - sprawdzian - I elg

213. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - sprawdzian

214. Matematyka - Beata Aleszczyk - sprawdzian I gg

215. Podstawy programowania sterowników PLC w języku SFC - Piotr Łaciński - II i III mct

216. Matematyka - Zbigniew Huszcza - sprawdzian III mrw

217. Matematyka - Zbigniew Huszcza - sprawdzian II hd

218. Matematyka - Beata Aleszczyk - sprawdzian I ifg

219. Dokumentacja budowlana -Krystyna Osakowicz - I mr

220. Podstawy budownictwa- Krystyna Osakowicz- II mrw

221. Rysunek budowlany -Krystyna Osakowicz- II mrw

222. Biologia - Elżbieta Wierzbicka - Rośliny zarodnikowe - II ak

223. Matematyka - Beata Aleszczyk - sprawdzian III ifa

224. Alicja Zyskowska - sprawdzian - I g

225. Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych - Izabella Kęcik - I g

226. Urządzenia techniki komputerowej - Jerzy Stankiewicz

227. Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych - Izabella Kęcik - I g

228. Matematyka - Beata Aleszczyk-poprawa funkcja liniowa

229. Konstrukcje budowlane-_Krystyna Osakowicz- II b

230. Rysunek techniczny - Zofia Węgrzynowicz - I mct

231. Matematyka - Beata Aleszczyk - Poprawa sprawdzianu I G

232. Matematyka - Beata Aleszczyk - Poprawa sprawdzianu I G

233. Elektrotechnika - Zofia Węgrzynowicz - Układy 3-fazowe - I el, I elg