Powiatowy Ośrodek Informacji Naukowej i Zawodowej zaprasza w godzinach:

 w poniedziałek:
7:30 - 13:30
 w wtorek: 
10:45 - 16:00
 w środę:  7:30 - 13:30
 w czwartek:  11:45 - 16:00
 w piątek:    7:30 - 16:00
   

     Regulamin POINiZ


projekt

Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie uczestniczy w realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Dofinansowanie to zostało przyznane szkole w kwietniu 2017 r. w wysokości 6 tys. zł z funduszy Ministerstwa Edukacji Narodowej (80% finansowania projektu) oraz 1,5 tys. (20% jako wkład własny) zabezpieczony przez organ prowadzący. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu.


 „Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki... ” (J. K. Rowling)

Powiatowy Ośrodek Informacji Naukowej i Zawodowej jest bardzo ważnym miejscem w naszym Centrum - stanowi dla zainteresowanych źródło wiedzy.
Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych (dawna nazwa naszej szkoły) 1 września 1996r. została przekształcona w Szkolny Ośrodek Informacji Naukowej,
a od 1 września 2002r. pełni funkcję Powiatowego Ośrodka Informacji Naukowej i Zawodowej.
Z zasobów POINiZ korzysta ok. 1000 czytelników.
Obecnie w skład zbiorów bibliotecznych wchodzi ok. 35 tys. woluminów. Wśród nich są lektury obowiązkowe i uzupełniające.
Wybredny czytelnik znajdzie tu klasykę, współczesną literaturę piękną oraz różnorodne pozycje popularnonaukowe.
Znaczną część księgozbioru stanowią dary.
Biblioteka posiada również bogatą mediatekę oraz szeroki wybór prasy o różnej tematyce, począwszy od prasy fachowej do czasopism rozrywkowych.
Dla wygody użytkowników ośrodek jest skomputeryzowany.
Komputer wykorzystywany jest do realizowania procesów bibliotecznych typu: gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów, wyszukiwanie oraz przekazywanie informacji.
Powiatowy Ośrodek Informacji Naukowej i Zawodowej posiada oddzielną czytelnię oraz czytelnię internetową, z której codziennie korzysta wielu uczniów.
Biblioteka organizuje ciekawe imprezy czytelnicze między innymi konkursy, loterie.
Bibliotekarki chętnie widzą wszystkich użytkowników i starają się służyć im wszelką pomocą.