Konferencja podsumowująca projekt


26 kwietnia 2013 roku pożegnaliśmy uczniów klas IV - tegorocznych maturzystów. Wśród nich byli również uczniowie, którzy zakończyli swój udział w projekcie "Kształcenie - Atrakcyjność - Zawód". W trakcie uroczystości zakończenia nauki w Augustowskim Centrum Edukacyjnym grupa uczniów z klas o profilu mechatronicznym, budowlanym, hotelarskim oraz organizacji usług gastronomicznych otrzymała okolicznościowe Certyfikaty uczestnictwa w projekcie.
Miłym akcentem tej uroczystości było wręczenie, przez pana Andrzeja Burkiewicza - Prezesa Zarządu oraz pana Marcina Budynka - Dyrektora ds. Gastronomii Hotelu Warszawa w Augustowie, uczniom klas o profilu hotelarskim i gastronomicznym specjalnych certyfikatów odbycia praktyki zawodowej w ramach realizacji projektu.
Dziękując za owocną współpracę pan Bogdan Dyjuk - Dyrektor Augustowskiego Centrum Edukacyjnego wręczył obu panom okolicznościowe statuetki.
17 grudnia 2013 roku konferencją podsumowującą zakończyliśmy realizację projektu "Kształcenie - Atrakcyjność - Zawód". Konferencja odbyła się w Hotelu Warszawa w Augustowie, w którym uczestnicy projektu z klas o profilu hotelarskim oraz organizacji usług gastronomicznych odbywali praktykę zawodową. Pod okiem pracowników hotelu młodzież uczestniczyła w przygotowaniu sali konferencyjnej oraz specjalnie przygotowanego poczęstunku. Wszystko nadzorował pan Marcin Budynek - Dyrektor Gastronomii oraz szef kuchni w Hotelu Warszawa.
Kierownik projektu pan Zbigniew Huszcza powitał przybyłych na konferencję:
- panią Bożennę Kondracką - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie,
- dyrekcję Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, w osobach pana Bogdana Dyjuka - dyrektora ACE oraz panie Krystynę Osakowicz i Joannę Michałowską - wicedyrektorki ACE,
- pracowników administracji Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, na czele z panią Wiolettą Mursztyn - główną księgową ACE,
- grono pedagogiczne Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, biorące udział w realizacji projektu,
- uczennice i uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego biorących udział w projekcie,
- lokalne media (prasę i radio),
oraz gospodarzy obiektu pana Andrzeja Burkiewicza - Prezesa Zarządu oraz pana Marcina Budynka - Dyrektora ds. Gastronomii Hotelu Warszawa w Augustowie.
W trakcie konferencji została przestawiona prezentacja wykonana przez uczestników projektu, pokazująca realizację wszystkich działań przeprowadzonych w czasie jego realizacji. Z rąk pani Bożenny Kondrackiej i pana Bogdana Dyjuka młodzież biorąca udział w projekcie otrzymała okolicznościowe Certyfikaty uczestnictwa w projekcie. Również z rąk pana Andrzeja Burkiewicza - Prezesa Zarządu oraz pana Marcina Budynka - Dyrektora ds. Gastronomii Hotelu Warszawa w Augustowie, uczniowie klas o profilu hotelarskim i gastronomicznym otzruymali specjalne certyfikaty odbycia praktyki zawodowej w ramach realizacji projektu.
Na zakończenie pan Zbigniew Huszcza podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej realizacji projektu.