Konferencja rozpoczynająca projekt


29 lutego 2012 roku w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego odbyła się konferencja rozpoczynająca realizację projektu pt. "Kształcenie - Atrakcyjność - Zawód" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kierownik projektu pan Zbigniew Huszcza powitał przybyłych na konferencję:
- dyrekcję Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, w osobach pana Bogdana Dyjuka - dyrektora ACE oraz pani Krystyny Osakowicz - wicedyrektor ACE,
- pracowników administracji Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, na czele z panią Wiolettą Mursztyn - główną księgową ACE,
- grono pedagogiczne Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, biorące udział w realizacji projektu,
- uczennice i uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz ich rodziców,
- lokalne media (prasę i radio).
Następnie głos zabrał pan Bogdan Dyjuk - dyrektor ACE, który przedstawił główne cele i założenia projektu.
Z kolei pan Zbigniew Huszcza - kierownik projektu - omówił działania, jakie będą przeprowadzane w ramach realizacji projektu.
Na zakończenie części oficjalnej pan Bogdan Dyjuk wraz z panią Krystyną Osakowicz wręczyli uczestnikom projektu materiały promocyjne w postaci gadżetów.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na specjalnie przygotowany poczęstunek.