OGŁOSZENIA
Wykaz oddziałów w szkołach dla młodzieży ACE w roku szkolnym 2017/18.
Ubezpieczenie uczniów ACE w roku szkolnym 2017/18

Kalendarz roku szkolnego 2017/18.

Terminy konsultacji nauczycieli z rodzicami uczniów ACE w roku szkolnym 2017/18.
Terminy rad pedagogicznych w ACE w roku szkolnym 2017/18.
Terminy realizacji praktyk zawodowych w Technikum nr 1 w roku szkolnym 2017/18.
Terminy realizacji kursów dokształcania pracowników młodocianych w ZSZ nr 1.
Harmonogram egzaminu maturalnego w roku 2018.
Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2018.
Zestaw podręczników w szkołach w ACE w roku szkolnym 2017/18.