.

2. Działania bojowe 2 Korpus Polski we Włoszech.


.

III 1944  r.

Gen. W. Anders uzgodnił z dowódcą 8. Armii Brytyjskiej, by 2 Korpus Polski zaatakował silnie umocniony masyw Monte Cassino (trzy wcześniejsze próby zdobycia go były nieudane).

12.05.1944 r.

Pierwsze natarcie 2 Korpusu na Monte Cassino. 

17-18.05.1944 r.

Drugie natarcie dywizji 2 Korpusu Polskiego i zdobycie Monte Cassino. 

Polski Cmentarz Wojenny pod Monte Cassino powstał na przełomie 1944 i 1945 r., według projektu architektów Hryniewicza i Skolimowskiego.

Uroczyste oddanie nastąpiło 1 września 1945 r. Zbudowali go żołnierze, uczestnicy bitwy. Spoczywa na nim 1051 poległych żołnierzy Rzeczypospolitej wszystkich narodowości (Polaków, Białorusinów, Ukraińców i Żydów) wyprowadzonych przez gen. Władysława Andersa z "nieludzkiej ziemi", z sowieckich obozów koncentracyjnych Archipelagu Gułag.

Cmentarz polskich żołnierzy ozdabia także sentencja: "Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie".

VI-VII 1944 r.

Działania pościgowe i zdobycie Ankony na wybrzeżu Morza Adriatyckiego.

20.06.1944 r.

Audiencja gen. Andersa u papieża Piusa XII.

VII-IX 1944 r.

Walki 2 Korpusu o przełamanie "Linii Gotów".

XII 1944 r.-I 1945 r.

Działania bojowe Korpusu w górach Apeninu Emiliańskiego.

I-IV 1945 r.

Walki pozycyjne nad rzeką Senio.

IV 1945 r.

Bitwa 2 Korpusu Polskiego o Bolonię, zakończona zdobyciem miasta 21.04.1945 r.  W sumie straty polskie poniesione w operacji pod Bolonią wyniosły 600 rannych oraz 300 poległych żołnierzy.  Bitwa o Bolonię była ostatnia operacją 2 Korpusu Polskiego we Włoszech oraz jego ostatnią bitwą w II wojnie światowej.

Działania Korpusu w znacznym stopniu przyczyniły się do kapitulacji wojsk niemieckich na froncie włoskim.

2 Korpus Polski walcząc bohatersko na froncie włoskim, swoją odwagę i męstwo okupił stratami, które łącznie wyniosły 11379 żołnierzy.

Poza Monte Cassino we Włoszech są jeszcze 3 polskie cmentarze wojenne:

w Loretoo, gdzie pochowanych jest 1080 żołnierzy;

w Bolonii - pochowanych jest 1416 żołnierzy;

w Casamassimo - pochowanych jest 429 zmarłych w szpitalach na skutek odniesionych ran.

8.05.1945 r.

Kapitulacja Niemiec i zakończenie działań wojennych w Europie. Dowodzony przez gen. W. Andersa 2 Korpus Polski pozostał czasowo we Włoszech.