.


Patron Technikum nr 1 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym

6 lutego 2007r. Rada Pedagogiczna uchwałą nr 29/06/07 podjęła decyzję
o nadaniu Technikum nr 1 imienia 2 Korpusu Polskiego.

Uroczystości nadania imienia i wręczenia sztandaru odbyły się 21 września 2007r. podczas obchodów 40-lecia szkoły.

Patrona wybrano w wyniku ankiety, którą przeprowadzono na przełomie listopada i grudnia 2006 r. wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ACE.

Nadanie imienia ma w założeniu budować silną więź wychowanków ze szkołą oraz miastem, czyniąc ich świadomymi współgospodarzami regionu i przygotowując do odpowiedzialności za Polskę i jej wizerunek w świecie.

Funkcje te łączy 2 Korpus Polski gen. Władysława Andersa,

w którym walczyło wielu mieszkańców Augustowszczyzny podczas II Wojny Światowej.

Szczególne zasługi 2 Korpus miał w zdobyciu masywu Monte Cassino i otwarciu aliantom drogi na Rzym.

Polacy, w tym mieszkańcy naszego regionu, mogli zamienić gehennę zesłania wywiezionych na Syberię, na walkę o wyzwolenie ojczyzny. Wraz z gen. Andersem przeszli szlak bojowy od Tockoje, przez Bliski Wschód, aż do Monte Cassino i Bolonii.

Ci, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się wrócić w rodzinne strony, poddawani byli stalinowskim represjom.

Po roku 1989 trud i chwała tych żołnierzy znalazły właściwą ocenę w oczach historyków i społeczeństwa polskiego.


.

.

Obchody Święta Szkoły.
[23 maja 2017r.].

Obchody Święta Szkoły.
[20 maja 2016r.].

Uroczystości poświęcone patronowi szkoły w ACE
[18 maja 2015r.].

Obchody 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino na Polskim Cmentarzu Wojennym

na Monte Cassino [18.05.2014r.] 

Obchody 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino w Augustowskim Centrum Edukacyjnym

[15.05.2014r.] 

Spotkanie z panią Karoliną Kaczorowską – wdową po ostatnim prezydencie RP na uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim. [28.09.2012r.].

Obchody 68 rocznicy zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino
[18 maja 2012r.].

Uroczystości poświęcone patronowi szkoły w ACE
[17 maja 2010r.].

sztandar Technikum nr 1

Sztandar Technikum nr 1 [21 września 2007r.].

sztandar Technikum nr 1

Konkursy tematyczne. Formy popularyzacji wiedzy na temat patrona.

Konkursy o patronie Technikum nr 1

Wycieczka "Śladami patrona" [czerwiec 2009r.].

Nasza pamięć o bohaterach...

.


.

Patron Technikum nr 1. 

patron Technikum nr 1

Trochę historii...

1. Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - Armia Andersa.
Armia Polska na Wschodzie. [Iran, Irak, Palestyna, Egipt]

2. Działania bojowe 2 Korpus Polski we Włoszech.

3. Powojenne losy żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.