.

Obchody 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino  w Augustowskim Centrum Edukacyjnym [15.05.2014r.]

Siedemdziesiąta rocznica bitwy o Monte Cassino została bardzo uroczyście upamiętniona przez społeczność Augustowskiego Centrum Edukacyjnego 15 maja 2014r.

Gospodarzem było Technikum Nr 1 noszące imię 2 Korpusu Polskiego w Augustowie, współorganizatorem Starosta Powiatu Augustowskiego i Marszałek Województwa Podlaskiego...

Honorowym gościem była Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim Prezydencie II RP na Uchodźctwie, która przybyła na tę uroczystość z Londynu...

Podniosły charakter ceremonii podkreśliła obecność pocztów sztandarowych szkół z regionu, noszących imię bohaterów bitwy o Monte Cassino,

pocztów sztandarowych szkół augustowskich oraz Kompania Honorowa Batalionu czołgów 15 Brygady Zmechanizowanej w Giżycku i Orkiestra Wojskowa z Giżycka.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej,

odprawioną w intencji żołnierzy 2 Korpusu Polskiego i jego dowódcy gen. Władysława Andersa.

Mszę koncelebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Romuald Kamiński, ksiądz prałat Marian Szewczyk

oraz ksiądz dr Dariusz Zalewski - Wicekanclerz Kurii Biskupiej w Ełku (absolwent naszej szkoły).

Po mszy nastąpił przemarsz do Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w kolumnie prowadzonej przez orkiestrę wojskową,

której kapelmistrzem jest kapitan Cezary Rząca a tamburmajorem chorąży Krzysztof Augustyniak.

Uczestnicy uroczystości zgromadzili się przed pomnikiem poświęconym Zdobywcom Monte Cassino na terenie ACE.

Obchody poprowadził w ceremonii wojskowej major Wojciech Sobolewski (absolwent naszej szkoły) oraz nauczyciel Centrum pan Zbigniew Huszcza.

Po wciągnięciu flagi na maszt i odegraniu hymnu państwowego przez orkiestrę wojskową uczniowie Technikum Nr 1 odśpiewali Marsz 2 Korpusu.

Dyrektor ACE pan Bogdan Dyjuk powitał przybyłych. Podkreślił znaczenie bitwy pod Monte Cassino w zakończeniu II wojny światowej

oraz rolę kultywowania idei patriotycznych wśród młodego pokolenia...

W obchodach uczestniczyli zaproszeni goście: Rodziny żołnierzy armii gen. Władysława Andersa pochodzących z Ziemi Augustowskiej,

przedstawiciele duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych.

Szczególne wrażenie na uczestnikach wywarło wystąpienie Pani Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej, która podzieliła się z zebranymi własnymi wspomnieniami
z czasów II wojny światowej, tułaczki w Rosji i na obczyźnie. Pani Prezydentowa swoje słowa skierowała przede wszystkim do młodzieży,
aby ta jak najefektywniej wykorzystała czas spędzony w szkole, "bo wiedza to największy skarb, jaki człowiek może zdobyć i nikt ani nic nie jest w stanie go odebrać".

Następnie zabrali głos zaproszeni goście: pan Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty i pan Jarosław Szlaszyński – wicestarosta Powiatu Augustowskiego.

Po części artystycznej była najbardziej podniosła część uroczystości Apel Pamięci, który prowadziła por. Anna Gajdzis.

Wiązanki kwiatów pod pomnikiem żołnierzy 2 Korpusu złożyli: pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska; pan Jerzy Kiszkiel - Podlaski Kurator Oświaty;

płk Ryszard Sala w imieniu Rektora – Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie gen. profesora Zygmunta Mierczyka;

pan Jarosław Szlaszyński - wicestarosta Powiatu Augustowskiego; pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta; młodszy inspektor Krzysztof Budziński – komendant Powiatowy Policji w Augustowie oraz brygadier Jarosław Wendt – komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie;

delegacja Augustowskiego Centrum Edukacyjnego: dyrektor pan Bogdan Dyjuk, uczeń Technikum – Kamil Soroka oraz pracownik Centrum pan Józef Jasiński – syn żołnierza 2 Korpusu, który walczył pod Monte Cassino.

19 20 21 22 23 24 25

joomla jquery lightboxby VisualLightBox.com v5.7

Dyrektor pan Bogdan Dyjuk wręczył pani Karolinie Kaczorowskiej pamiątkowy obraz z dedykacją

oraz delegacja uczniów przekazała na ręce pani prezydentowej szczególne podziękowania..

Zgromadzeni wysłuchali koncertu Wojskowej Orkiestry Garnizonowej Wojsk Lądowych z Giżycka 

Dyrektor ACE pan Bogdan Dyjuk podziękował gościom, przybyłym żołnierzom i pracownikom Centrum zaangażowanym w organizację uroczystości:

pani Krystynie Osakowicz, pani Annie Stankiewicz, pani Jackowi Bednarczykowi, pani Dorocie Sikorze, panu Jerzemu Stankiewiczowi,

pani Iwonie Grabowej, panu Marcinowi Szorcowi, panu Krzysztofowi Masłowskiemu i wszystkim osobom biorącym czynny udział w organizacji i przebiegu obchodów..

Ostatnim akcentem były pamiątkowe zdjęcia...

//Autor zdjęć: pan Jerzy Lech..

.

Planowany program uroczystości:

.