.

Uroczystość  Patrona Szkoły w ACE

[17.05.2010r.]

Społeczność Augustowskiego Centrum Edukacyjnego oraz zaproszeni goście 17 maja 2010 r.

uczcili pamięć żołnierzy 2 Korpusu Polskiego - patrona Technikum nr 1.

Uroczystości poświęcone Patronowi rozpoczęła msza św. w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.

Uczniowie, nauczyciele ACE oraz zaproszeni goście uczestniczyli w mszy,

.

której przewodniczył ksiądz infułat Antoni Kochański,

a koncelebrowali ksiądz prałat Marian Szewczyk i ksiądz dziekan Stanisław Wroński.

Poczty sztandarowe z augustowskich szkół średnich uhonorowały swą obecnością mszę:

 .

Augustowskie Centrum Edukacyjne, I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie,
II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie, Zespół Szkół Technicznych w Augustowie.

 .

Po mszy wszyscy przeszli do ACE.

Na tę ważną dla naszej społeczności uroczystość przyjęło zaproszenie wielu znamienitych gości:

władze Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:

rektor WAT –

gen. brygady prof. dr hab. inż. Tadeusz Mierczyk,

kanclerz WAT –

gen. dyw. Jan Klejszmit,

zastępca kanclerza uczelni –

płk Dariusz Pomaski,

przedstawiciele władz:

.

Leszek Cieślik

poseł na Sejm RP,

Bogusław Dębski

wicemarszałek województwa podlaskiego,

Adam Sieńko

prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

Franciszek Wiśniewski

starosta Augustowski,

Jarosław Szlaszyński

wicestarosta Augustowski,

Kazimierz Kożuchowski

burmistrz Augustowa,

Zbigniew Buksiński

wójt gminy Augustów,

Eugeniusz Simson

ofiarodawca urny z ziemią z pól bitewnych spod Monte Cassino, Bolonii i Loretto;

szefowie powiatowych służb i kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele dyrekcji augustowskich szkół średnich;

kpt. rezerwy Weronika Topór

żołnierz Samodzielnej Dywizji Kresowej 2 Korpusu Polskiego,

Lidia Gutowska

żona żołnierza Stefana Gutowskiego

oraz rodziny żołnierzy 2 Korpusu Polskiego z terenu Augustowszczyzny:

...

Henryka Szeląga, Jana Jasińskiego, Piotra Stankiewicza, Jana Kierklo,

Wincentego Gudanowskiego, Bolesława Zdancewicza, Ignacego Kirklo, Aleksandra i Jana Stankiewiczów,

Franciszka Sujaty, Jana Zielińskiego, Józefa Stankiewicza, Piotra Oleksego.

Głównym wydarzeniem obchodów tego ważnego w historii naszej szkoły święta było odsłonięcie obelisku

poświęconego pamięci żołnierzy 2 Korpusu Polskiego

oraz wmurowanie urny z ziemią z pól bitewnych spod Monte Cassino, Bolonii i Loretto.

Dyrektor ACE - Bogdan Dyjuk, zwracając się do Gości i społeczności ACE, powiedział:

..

"Wśród różnorodnych zadań jakie stoją przed polską szkołą w tym wychowanie młodego pokolenia w duchu umiłowania Ojczyzny,

w naszej pracy nie sposób tego dokonać bez odwoływania się do historii narodu polskiego, tradycji i kultury polskiej.

Przedstawiamy wielkie postaci, czyny, ponieważ wychowanie młodego człowieka, wpojenie mu wartości,

nie jest procesem łatwym i wymaga szczególnego zaangażowania ze strony nauczyciela wychowawcy.

To stało się przesłanką rozpoczęcia działań w ACE kształtowania systemu wartości w oparciu o czyny bohaterów spod Monte Cassino."

Obelisk odsłonili

kpt. Weronika Topór – żołnierz 2 Korpusu Polskiego,

Józef Jasiński – syn żołnierza 2 Korpusu Polskiego

i Franciszek Wiśniewski – starosta Powiatu Augustowskiego.

Urnę z ziemią z pól bitewnych, gdzie walczyli żołnierze 2 Korpusu Polskiego,

wmurowali ofiarodawcy: pan Eugeniusz Simson i gen. Zygmunt Mierczyk.

Pomnik został poświęcony, a następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów...

Po zakończeniu tej części uroczystości wszyscy przeszli do holu szkoły, aby ...

zapraszamy ...