Informacja
o Projekcie

Uczestnicy

Inauguracja
Projektu

Harmonogram

2012/13

2013/14

2014/15

Aktualności

Targi Branżowe

Staże zawodowe

Obozy naukowe

Kursy i szkolenia

Doposażenie pracowni

Konferencja podsumowująca
projekt

Archiwum

Biuro projektu