Projekt realizowany jest w okresie

od 01.10.2012r. do 30.06.2015r.