. .

.

Logo projektu MA

.

Projekt Mały Archimedes realizowany jest

w okresie: od 1 stycznia 2010 r.   do 31 sierpnia 2013 r.

.
.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na konferencji podsumowującej projekt,

a w szczególności wszystkim dyrektorom i przedstawicielom szkół biorących udział w projekcie

oraz przedstawicielom organów prowadzących szkoły.

Dziękuję za zaangażowanie w realizację działań projektowych.

Mam nadzieję, że założone cele projektu we wszystkich szkołach przyniosły wymierne efekty

rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych oraz przedsiębiorczości.

Mam nadzieję, że przyniósł Państwu wiele satysfakcji wysiłek włożony na rzecz rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w  zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych oraz przedsiębiorczości na poziomie szkoły gimnazjalnej.

Serdecznie dziękuję Zespołowi Projektowemu za profesjonalne, kompetentne i rzetelne wywiązywanie się z powierzonych zadań w ramach realizacji działań projektowych Mały Archimedes.

. .

Krystyna Osakowicz

Kierownik Projektu Mały Archimedes

.