.


 .

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ACE

(kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach)

w terminach: styczeń - luty 2015r. [sesja 1]  oraz maj – lipiec 2015r.  [sesja 2]

vvv

termin

symbol i nazwa kwalifikacji:

symbol i nazwa zawodu,
w którym wyodrębniono
daną kwalifikację:

liczba uczniów,
którzy
zdawali egzamin

liczba uczniów,
którzy
zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w woj. podlaskim

w kraju

sesja 2

A.18. Prowadzenie sprzedaży

522305 Technik
handlowiec

27

27

100,00 %

93,14%

82,69 %

522301 Sprzedawca

8

6

75,00 %

sesja 2

B.5. Montaż systemów
suchej zabudowy

712905
Monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie

17

6

35,29 %

26,67 %

43,65 %

sesja 2

B.6. Wykonywanie robót
malarsko-tapeciarskich

22

19

86,36 %

83,13 %

83,82 %

sesja 2

B.7. Wykonywanie robót
posadzkarsko-okładzinowych

25

19

76,00 %

72,63 %

71,60 %

sesja 1

B.18. Wykonywanie robót
murarskich i tynkarskich

311204
Technik budownictwa

19

19

100,00 %

98,80 %

87,26 %

sesja 2

B.33. Organizacja i kontrolowanie
robót budowlanych

19

8

42,10 %

49,40 %

50,63 %

sesja 1

E.3. Montaż urządzeń
i systemów mechatronicznych

311410
Technik mechatronik

21

20

95,24 %

72,28 %

85,79 %

sesja 2

E.18. Eksploatacja urządzeń
i systemów mechatronicznych

21

16

76,19 %

44,91 %

49,07 %

sesja 1

E.12. Montaż i eksploatacja
komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych

351203
Technik informatyk

22

21

95,45 %

57,34 %

85,13 %

sesja 2

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
i administrowanie sieciami

23

19

82,61 %

61,93 %

70,57 %

sesja 2

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa
elektrycznych i elektronicznych układów
pojazdów samochodowych

741203
Elektromechanik
pojazdów samochodowych

12

7

58,33 %

54,59 %

53,02 %

sesja 2

R.21. Projektowanie, urządzanie
i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury

314202 Technik
architektury krajobrazu

11

9

81,82 %

81,63 %

72,19 %

sesja 2

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

343404 Technik żywienia
i usług gastronomicznych

25

25

100,00 %

65,69 %

65,22 %

512001 Kucharz

11

2

18,18 %

sesja 2

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

422402

Technik hotelarstwa

14

13

92,8%

88,23 %

84,27 %

 .

Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał:
z części pisemnej egzaminu co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (na 40 punktów)
oraz z części praktycznej egzaminu co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania (na 100 punktów).

.

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.
w podanych zawodach i kwalifikacjach
{zdawanych w tym roku w ACE}
w typach szkół:

/miejsce

typ szkoły/

ACE

województwo podlaskie

kraj

Technikum

(*)86,63 %

(*)75,96 %

(*)69,46 %

(*)67,88 %

(*)72,06 %

(*)70,35 %

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

(*)58,19 %

(*)65,98 %

(*)66,67 %

(*) wskaźnik zdawalności w podanych zawodach i kwalifikacjach

.


 .

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2015
w Technikum nr 1 w ACE
[sesja lato 2015r.]

.

cyfrowy symbol zawodu

nazwa zawodu

liczba absolwentów,
którzy zdawali egzamin

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w pow.
augustowskim

w woj.
podlaskim

w kraju

311[04]

technik budownictwa

21

15

71,43 %

70,00 %

81,86 %

75,77 %

311[08]

technik elektryk

2

2

100,00 %

100,00 %

52,46 %

43,22 %

311[50]

technik mechatronik

16

6

37,50 %

33,33 %

30,97 %

44,52%

312[01]

technik informatyk

29

24

82,76 %

88,00 %

63,99 %

67,53 %

321[07]

technik architektury krajobrazu

16

9

56,25 %

56,25 %

41,51%

40,90%

341[01]

technik agrobiznesu

3

2

66,67 %

100,00 %
(pomyłka w opracowaniu
 wyników OKE)

68,42 %

68,23 %

341[04]

technik hotelarstwa

16

12

75,00 %

75,00 %

68,03 %

76,11 %

341[03]

technik handlowiec

23

20

86,96 %

86,96 %

82,00 %

74,89 %

341[07]

technik organizacji usług gastronomicznych

25

24

96,00 %

95,83 %

78,53 %

83,19 %

RAZEM

(*) wskaźnik zdawalności w podanych zawodach

151

114

75,50 %

(*)75,89 %

(*)66,79 %

(*)67,19 %

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2015
w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w ACE
[sesja lato 2015r.]

 

cyfrowy
symbol
zawodu

nazwa zawodu

liczba absolwentów,
którzy zdawali  egzamin

liczba absolwentów, którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w powiecie
augustowskim

w woj. podlaskim

w kraju

724[02]

elektromechanik pojazdów samochodowych

1

1

100,00 %

brak danych

100,00 %

80,00%

RAZEM

(*) wskaźnik zdawalności w podanych zawodach

1

1

100,00 %

brak danych

(*)100,00 %

(*)80,00%

.


 .