.


 .

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2014 w Technikum nr 1 w ACE

 .

cyfrowy symbol zawodu

nazwa zawodu

liczba absolwentów,
którzy zdawali wszystkie etapy egzaminu

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w pow.
augustowskim

w woj.
podlaskim

w kraju

311[04]

technik budownictwa

12

9

75,00 %

75,00 %

80,29 %

75,60 %

311[08]

technik elektryk

6

2

33,33 %

33,33 %

35,80 %

37,35 %

311[50]

technik mechatronik

15

1

6,67 %

6,67 %

32,35 %

28,57 %

312[01]

technik informatyk

24

20

83,33 %

83,33 %

52,17 %

57,01 %

321[07]

technik architektury krajobrazu

19

6

31,58 %

31,58 %

24,42 %

38,66 %

341[01]

technik agrobiznesu

17

15

88,24 %

88,24 %

81,25 %

75,12 %

341[04]

technik hotelarstwa

21

16

76,19 %

76,19 %

57,54 %

70,76 %

341[03]

technik handlowiec

20

19

95,00 %

95,00 %

86,73 %

73,12 %

341[07]

technik organizacji usług gastronomicznych

22

17

77,27 %

77,27 %

76,06 %

80,50 %

RAZEM

(*) wskaźnik zdawalności w podanych zawodach

156

105

67,31 %

(*)67,31 %

(*)58,51 %

(*)59,63 %

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2014 w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w ACE

 

cyfrowy
symbol
zawodu

nazwa zawodu

liczba absolwentów,
którzy zdawali wszystkie etapy egzaminu

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w powiecie
augustowskim

w woj.
podlaskim

w kraju

713[06]

technolog robót wykończeniowych w budownictwie

15

15

100,00 %

100,00 %

97,50 %

93,07 %

724[02]

elektromechanik pojazdów samochodowych

7

6

85,71 %

85,71 %

94,64 %

91,82 %

RAZEM

(*) wskaźnik zdawalności w podanych zawodach

22

21

95,45 %

(*)95,45 %

(*)96,07 %

(*)92,44 %

.


.

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2014 w ACE
(kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach)

.

szkoła

nazwa zawodu

nazwa kwalifikacji

liczba uczniów, którzy zdawali wszystkie etapy egzaminu

liczba uczniów,
którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w powiecie
augustowskim

w woj.
podlaskim

w kraju

Technikum nr 1

422402

Technik hotelarstwa

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

18

17

94,44 %

brak danych

55,9 %

62,95 %

ZSZ nr 1

712905

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

B.05. Montaż systemów suchej zabudowy

31

24

77,42 %

brak danych

78,9 %

79,24 %

B.06. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

27

16

59,26 %

brak danych

61,9 %

66,06 %

.


.

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 r.
w podanych zawodach i kwalifikacjach w  typach szkół

/miejsce

typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo
podlaskie

kraj

Technikum

(*)70,11 %

(*)72,05 %

brak danych

brak danych

(*)57,21 %

(*)68,09 %

(*)61,29 %

(*)70,27 %

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

(*)76,25 %

brak danych

(*)78,96 %

(*)79,25 %

.

(*) wskaźnik zdawalności w podanych zawodach i kwalifikacjach

.