.


.

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2013 w Technikum nr 1 w ACE

.

cyfrowy symbol zawodu

nazwa zawodu

liczba absolwentów,
którzy zdawali wszystkie etapy egzaminu

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w pow.
augustowskim

w woj.
podlaskim

w kraju

311[04]

technik budownictwa

19

12

63,16 %

63,16 %

64,2 %

62 %

311[08]

technik elektryk

10

3

30,00 %

30,00 %

50,0 %

54 %

311[50]

technik mechatronik

18

3

16,67 %

16,67 %

15,4 %

31 %

312[01]

technik informatyk

28

19

67,86 %

67,86 %

53,%

57 %

321[07]

technik architektury krajobrazu

18

12

66,67 %

66,67 %

44,9 %

46 %

341[01]

technik agrobiznesu

19

14

73,68 %

73,68 %

70,%

70%

341[04]

technik hotelarstwa

25

21

84,00 %

84,00 %

72,8 %

75 %

341[07]

technik organizacji usług gastronomicznych

16

15

93,75 %

93,75 %

78,4 %

71 %

RAZEM

(*) wskaźnik zdawalności w podanych zawodach

153

99

64,70 %

(*) 64,70 %

(*) 56,1 %

(*) 58,25 %

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2013 w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w ACE

 

cyfrowy
symbol
zawodu

nazwa zawodu

liczba absolwentów,
którzy zdawali wszystkie etapy egzaminu

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w powiecie
augustowskim

w woj.
podlaskim

w kraju

512[05]

kucharz małej gastronomii

26

22

84,6 %

84,2 %

74,1 %

75 %

522[05]

sprzedawca

7

6

85,7 %

85,7 %

84,8 %

88 %

713[06]

technolog robót wykończeniowych w budownictwie

17

17

100,00 %

100,0 %

87,8 %

87 %

723[04]

mechanik pojazdów samochodowych

2

1

50,00 %

77,8 %

80,9 %

85 %

724[01]

elektryk

8

7

87,50 %

87,5 %

83,3 %

69 %

RAZEM

(*) wskaźnik zdawalności w podanych zawodach

60

53

88,33 %

(*) 87,04 %

(*) 82,1%

(*) 80,8 %

.

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2013 r.
w podanych zawodach w typach szkół

/miejsce

typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo
podlaskie

kraj

Technikum

64,70 %

71,36 %

(*)64,70 %

(*)71,36 %

(*)56,10 %

(*)68,0 %

(*) 58,25 %

(*)66,92 %

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

88,33 %

(*)87,04 %

(*)87,04 %

(*) 80,80 %

.

(*) wskaźnik zdawalności w podanych zawodach

.


.

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2013 w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w ACE

(kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach)

.

nazwa zawodu

nazwa kwalifikacji

liczba uczniów,
którzy zdawali wszystkie etapy egzaminu

liczba uczniów,
którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w powiecie
augustowskim

w woj.
podlaskim

w kraju

712905 - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

21

13

61,90 %

brak danych

71,7 %

62,8 %

.


 .