.


 .

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2012

w Technikum nr 1 oraz w Technikum Uzupełniającym nr 1 w ACE

 .

cyfrowy symbol zawodu

nazwa zawodu

liczba absolwentów,
którzy zdawali wszystkie etapy egzaminu

liczba absolwentów, którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w pow.
augustowskim

w woj.
podlaskim

w kraju

311[04]

technik budownictwa

[Technikum nr 1

i Technikum Uzupełniające nr 1]

21

13

61,9 %

59,1 %

68,4 %

58,8 %

311[07]

technik elektronik

[Technikum nr 1]

1

1

100,0 %

100,0 %

44,2 %

51,5 %

311[08]

technik elektryk

[Technikum nr 1]

2

0

0,0 %

0,0 %

21,3 %

30,1 %

311[50]

technik mechatronik

[Technikum nr 1]

21

6

28,6 %

28,6 %

33,1 %

39,6 %

312[01]

technik informatyk

[Technikum nr 1]

36

32

88,9 %

87,8 %

67,3 %

69,7 %

321[07]

technik architektury krajobrazu

[Technikum nr 1]

25

9

36,0 %

36,0 %

52,5 %

50,0 %

321[10]

technik żywienia  i gospodarstwa domowego

[Technikum Uzupełniające nr 1]

5

1

20,0 %

38,5 %

56,6 %

73,3 %

341[01]

technik agrobiznesu

[Technikum nr 1]

25

21

84,0 %

84,0 %

67,6 %

65,5 %

341[03]

technik handlowiec

[Technikum nr 1]

19

18

94,7 %

94,7 %

67,8 %

59,3 %

341[04]

technik hotelarstwa

[Technikum nr 1]

14

5

35,7 %

35,7 %

57,4 %

59,0 %

341[07]

technik organizacji usług gastronomicznych

[Technikum nr 1]

23

21

91,3 %

91,3 %

76,4 %

75,6 %

RAZEM

192

127

66,1 %

64,2 %

55,7 %

63,9 %

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2012

w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w ACE

 

cyfrowy
symbol
zawodu

nazwa zawodu

liczba absolwentów,
którzy zdawali wszystkie etapy egzaminu

liczba absolwentów, którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w powiecie
augustowskim

w woj. podlaskim

w kraju

512[05]

kucharz małej gastronomii

15

12

82,6 %

71,9 %

71,8 %

71,5 %

522[05]

sprzedawca

11

11

100,0 %

100,0 %

83,3 %

86,8 %

713[06]

technolog robót wykończeniowych w budownictwie

23

19

82,6 %

82,6 %

83,2 %

83,4 %

RAZEM

42

49

85,7 %

80,3 %

79,4 %

81,2 %

.


.

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. w podanych szkołach

/miejsce

typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo 
podlaskie

kraj

Technikum

i Technikum Uzupełniające po ZSZ

66,1 %

70,1 %

(*) 64,2 %

68,0 %

(*) 55,7 %

60,8 %

(*)  63,93 %

67,5 %

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

85,7 %

80,3 %

79,4 %

81,2 %

.

(*) wskaźnik "zdawalności" egzaminu podany łącznie dla typów szkół: T, SP, TU.

.


.