Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2011
w Technikum nr 1, w Technikum Uzupełniającym nr 1 oraz w Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 1 w ACE

 

cyfrowy symbol zawodu

nazwa zawodu

liczba absolwentów,
którzy zdawali wszystkie etapy egzaminu

liczba absolwentów, którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w pow.
augustowskim

w woj.
podlaskim

w kraju

311[04]

technik budownictwa

[Technikum nr 1]

25

17

68,0%

68,0%

67,9 %

72,5 %

311[07]

technik elektronik

[Technikum nr 1]

2

0

0,00 %

0,00 %

61,29 %

54,9 %

311[08]

technik elektryk

[Technikum nr 1]

10

2

20,00 %

20,00 %

41,67 %

35,9 %

312[01]

technik informatyk

[Technikum nr 1]

30

23

76,67 %

75,80 %

54,46 %

61,1 %

312[01]

technik informatyk

[Szk. Policealna dla Dorosłych nr 1]

4

2

50,00 %

312[02]

technik teleinformatyk

[Technikum nr 1]

8

8

100,00 %

100,00 %

68,47 %

50,6 %

321[10]

technik żywienia i gospodarstwa domowego

[Technikum Uzupełniające nr 1]

2

2

100,00 %

56,25 %

68,05 %

69,5 %

341[01]

technik agrobiznesu

[Technikum nr 1]

18

14

77,78 %

85,71 %

51,52 %

53,9 %

341[03]

technik handlowiec

[Technikum nr 1]

19

15

78,95 %

77,78 %

79,34 %

60,9 %

341[04]

technik hotelarstwa

[Technikum nr 1]

19

14

73,68 %

73,68 %

56,41 %

56,0 %

341[07]

technik organizacji usług gastronomicznych

[Technikum nr 1]

23

22

95,65 %

95,45 %

80,27 %

80,0 %

RAZEM

160

119

74,38 %

65,4  %

61,8   %

62,9 %

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2011
w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w ACE

 

cyfrowy
symbol
zawodu

nazwa zawodu

liczba absolwentów,
którzy zdawali wszystkie etapy egzaminu

liczba absolwentów, którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w powiecie
augustowskim

w woj.
 podlaskim

w kraju

512[05]

kucharz małej gastronomii

24

23

95,83 %

86,8 %

72,43 %

76,5 %

522[05]

sprzedawca

12

12

100,00  %

100,0 %

87,91 %

91,3 %

713[05]

posadzkarz

20

16

80,00 %

80,0 %

81,82 %

88,9 %

713[06]

technolog robót wykończeniowych w budownictwie

25

16

64,00 %

64,0 %

64,95 %

75,9 %

724[01]

elektryk

17

12

70,5%

78,6 %

57,14 %

65,2 %

RAZEM

98

79

80,61 %

79,5 %

73,5  %

80,8 %

 


  

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w podanych szkołach w 2011 r.

/miejsce

typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo 
podlaskie

kraj

Technikum

74,68 %

76,74 %

(*) 65,4 %

72,45 %

(*) 61,8 %

67,65 %

(*)  62,9 %

66,7 %

Technikum Uzupełniające po ZSZ

100,00 %

Szkoła Policealna dla Dorosłych

50,00 %

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

80,61 %

79,5 %

73,5 %

80,8 %

 

(*) wskaźnik "zdawalności" egzaminu podany łącznie dla typów szkół: T, SP, UT.