Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2008 r.
w Technikum nr 1, Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych (CKU) oraz w Szkołach Policealnych w ACE

 

cyfrowy
symbol
zawodu

nazwa zawodu

liczba
absolwentów,
którzy przystąpili
do egzaminu

liczba
absolwentów,
którzy
zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w woj. podlaskim

w kraju

311[04]

technik budownictwa

19

2

10,53 %

brak danych z OKE

brak danych z CKE

311[07]

technik elektronik

22

11

50,00 %

brak danych z OKE

brak danych z CKE

312[01]

technik informatyk

32

19

59,38 %

brak danych z OKE

brak danych z CKE

341[03]

technik handlowiec

4

2

50,00 %

brak danych z OKE

brak danych z CKE

341[04]

technik hotelarstwa

21

2

9,52 %

brak danych z OKE

brak danych z CKE

341[05]

technik obsługi turystycznej

6

2

33,33 %

brak danych z OKE

brak danych z CKE

341[07]

technik organizacji usług gastronomicznych

26

13

50,00 %

brak danych z OKE

brak danych z CKE

346[04]

opiekun w domu pomocy społecznej

1

0

0,00 %

brak danych z OKE

brak danych z CKE

515[01]

technik ochrony fizycznej osób i mienia

17

0

0,00 %

brak danych z OKE

brak danych z CKE

RAZEM

148

51

34,4%

-------------

---------

 


 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2008r.
w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w ACE

 

cyfrowy
symbol
zawodu

nazwa zawodu

liczba
absolwentów,
którzy przystąpili
do egzaminu

liczba
absolwentów,
którzy
zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w woj. podlaskim

w kraju

512[05]

kucharz małej gastronomii

13

11

84,62 %

brak danych z OKE

brak danych z CKE

522[05]

sprzedawca

16

13

81,25 %

brak danych z OKE

brak danych z CKE

713[05]

posadzkarz

29

23

79,31 %

brak danych z OKE

brak danych z CKE

723[04]

mechanik pojazdów samochodowych

1

1

100,00 %

brak danych z OKE

brak danych z CKE

725[01]

monter elektronik

1

0

0,00 %

brak danych z OKE

brak danych z CKE

741[02]

piekarz

1

1

100,00 %

brak danych z OKE

brak danych z CKE

RAZEM

61

49

80,33 %

-------------

---------

 


 

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

w podanych szkołach w 2008 r.

/miejsce

typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo 
podlaskie

kraj

Technika i Szkoły Policealne

34,46 %

47,85 %

brak danych z OKE

52 %

58 % (*)

50,9 %

65,35 % (*)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

80,33 %

64 %

79,8 %

 

(*) wskaźnik "zdawalności" egzaminu podany dla wszystkich typów szkół łącznie (T, SP, UT, ZSZ).