Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2007 r.
w Technikum nr 1 oraz w Szkołach Policealnych w ACE

 

cyfrowy
symbol
zawodu

nazwa zawodu

liczba absolwentów,
którzy przystąpili
do egzaminu

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w woj. podlaskim

w kraju

311[04]

technik budownictwa

20

15

75,00 %

brak danych z OKE

60,55 %

311[07]

technik elektronik

26

2

7,69 %

brak danych z OKE

24,93 %

312[01]

technik informatyk

28

6

21,43 %

brak danych z OKE

37,95 %

341[01]

technik agrobiznesu

16

7

43,75 %

brak danych z OKE

48,98 %

341[03]

technik handlowiec

13

2

15,38 %

brak danych z OKE

45,44 %

341[04]

technik hotelarstwa

24

14

58,33 %

brak danych z OKE

49,34 %

341[05]

technik obsługi turystycznej

5

5

100,00 %

brak danych z OKE

45,63 %

341[07]

technik organizacji usług gastronomicznych

22

17

77,27 %

brak danych z OKE

79,38 %

346[04]

opiekun w domu pomocy społecznej

35

17

48,57 %

brak danych z OKE

74,26 %

RAZEM

189

86

45,50 %

---------

---------

 


 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2007 r.
w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w ACE

 

cyfrowy
symbol
zawodu

nazwa zawodu

liczba absolwentów,
którzy przystąpili
do egzaminu

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w woj. podlaskim

w kraju

512[05]

kucharz małej gastronomii

14

11

78,57 %

brak danych z OKE

85,43 %

522[05]

sprzedawca

15

13

86,67 %

brak danych z OKE

88,15 %

713[05]

posadzkarz

31

19

61,29 %

brak danych z OKE

74,12 %

713[06]

technolog robót wykończeniowych

25

21

84,00 %

brak danych z OKE

90,10 %

723[04]

mechanik pojazdów samochodowych

1

0

00,00 %

brak danych z OKE

72,79 %

725[01]

monter elektronik

14

9

64,29 %

brak danych z OKE

72,80 %

741[02]

piekarz

4

3

75,00 %

brak danych z OKE

85,89 %

RAZEM

104

76

73,08 %

---------

--------

 


 

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

w podanych szkołach w 2007 r.

/miejsce

typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo 
podlaskie

kraj

Technika i Szkoły Policealne

34,46 %

47,85 %

brak danych z OKE

52,0 %

58,0 % (*)

50,9 %

56,4 % (*)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

80,33 %

64,0 %

81,3 %

 

(*) wskaźnik "zdawalności" egzaminu podany dla wszystkich typów szkół łącznie (T, SP, UT, ZSZ).