Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2006 r.
w Technikum nr 1 w ACE

cyfrowy
symbol
zawodu

nazwa zawodu

liczba absolwentów,
którzy przystąpili
do egzaminu

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w woj. podlaskim

w kraju

311[04]

technik budownictwa

13

9

69,23 %

brak danych z OKE

57,8 %

311[07]

technik elektronik

21

12

57,14 %

brak danych z OKE

39,%

341[04]

technik hotelarstwa

18

13

72,22 %

brak danych z OKE

65,4 %

341[07]

technik organizacji usług gastronomicznych

18

17

94,44 %

brak danych z OKE

89,5 %

RAZEM

70

51

72,90 %

---------

---------

 


 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2006 r.
w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w ACE

 

cyfrowy
symbol
zawodu

nazwa zawodu

liczba absolwentów,
którzy przystąpili
do egzaminu

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w woj. podlaskim

w kraju

512[05]

kucharz małej gastronomii

6

3

50,00 %

brak danych z OKE

72,%

522[05]

sprzedawca

5

4

80,00 %

brak danych z OKE

84,6 %

713[06]

technolog robót wykończeniowych

25

18

72,00 %

brak danych z OKE

70,2 %

723[04]

mechanik pojazdów samochodowych

1

1

100,00 %

brak danych z OKE

74,2 %

725[01]

monter elektronik

11

8

72,70 %

brak danych z OKE

65,1 %

741[02]

piekarz

1

1

100,00 %

brak danych z OKE

66,5 %

741[03]

rzeźnik - wędliniarz

1

1

100,00 %

brak danych z OKE

89,8 %

RAZEM

50

36

72,00 %

---------

--------

 


 

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

w podanych szkołach w 2006 r.

/miejsce

typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo 
podlaskie

kraj

Technika i Szkoły Policealne

34,46 %

47,85 %

brak danych z OKE

brak danych z OKE

61,3 %

62,0 % (*)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

80,33 %

63,6 %

 

(*) wskaźnik "zdawalności" egzaminu podany dla wszystkich typów szkół łącznie (T, SP, UT, ZSZ).