.


 .

Wyniki egzaminu maturalnego w ACE w Technikum nr 1 [2015r.] /łącznie z sesją poprawkową/.

.

szkoła

klasa

liczba absolwentów,
którzy przystąpili
do egzaminu maturalnego
po raz pierwszy w 2015r.

liczba absolwentów,
którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin
/łącznie z sesją poprawkową/

Odsetek
sukcesów

Technikum nr 1

klasa IV ak

19

19

16

84,21 %

Technikum nr 1

klasa IV b

22

22

21

95,45 %

Technikum nr 1

klasa IV g

24

23

20

86,96 %

Technikum nr 1

klasa IV h

16

16

14

87,50 %

Technikum nr 1

klasa IV hd

25

25

24

96,00 %

Technikum nr 1

klasa IV if

26

26

26

100,00 %

Technikum nr 1

klasa IV mct

25

25

24

96,00 %

 .

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu maturalnego w 2015 r.
/łącznie z sesją poprawkową/

/miejsce
typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo 
podlaskie

kraj

Technikum

92,95 %

88,52 (*)

62,43 (*)

70,02 (*)

 .

(*)  wskaźnik "zdawalności" matury podany łącznie dla typów szkół LO i T.

 . .


 .