.


.

Wyniki egzaminu maturalnego w ACE w 2014r. w szkołach dla młodzieży /łącznie z sesją poprawkową/.

.

szkoła

klasa

liczba absolwentów, którzy
przystąpili do egzaminu maturalnego
po raz pierwszy w 2014r.

liczba absolwentów,
którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin
/łącznie z sesją poprawkową/

Odsetek
sukcesów

Technikum nr 1

IV ak

24

24

22

91,67 %

Technikum nr 1

IV ar

18

17

12

70,59 %

Technikum nr 1

IV b

12

12

12

100,00 %

Technikum nr 1

IV e

11

11

10

90,91 %

Technikum nr 1

IV g

22

22

19

86,36 %

Technikum nr 1

IV h

21

21

19

90,48 %

Technikum nr 1

IV hd

20

20

17

85,00 %

Technikum nr 1

IV if

25

25

25

100,00 %

Technikum nr 1

IV mct

19

19

16

84,21 %

 I Liceum Profilowane

III sp

27

27

22

81,48 %

 .

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu maturalnego w 2014 r. /łącznie z sesją poprawkową/.

/miejsce

typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo 
podlaskie

kraj

Liceum Profilowane

81,48 %

87,88 %

81,48 %

88 (*)

62,40 %

82,73 (*)

59,78 %

81,84 (*)

Technikum

88,89 %

86,87 %

69,11 %

70,74 %

 .

(*) wskaźnik "zdawalności" matury podany dla wszystkich typów szkół łącznie (LO, T, LP, ULO, UT).

 .


.

.