.


 .

Wyniki egzaminu maturalnego w ACE w 2013r. w szkołach dla młodzieży  /łącznie z sesją poprawkową/.

.

szkoła

klasa

liczba absolwentów,
którzy przystąpili
do egzaminu maturalnego
po raz pierwszy w 2013r.

liczba absolwentów,
którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin
/łącznie z sesją poprawkową/

Odsetek
sukcesów

Technikum nr 1

klasa IV ak

21

21

21

100,00 %

Technikum nr 1

klasa IV ar

19

17

16

94,12 %

Technikum nr 1

klasa IV b

23

22

22

100,00 %

Technikum nr 1

klasa IV e

13

13

12

92,31 %

Technikum nr 1

klasa IV g

14

14

14

100,00 %

Technikum nr 1

klasa IV h

29

26

23

88,46 %

Technikum nr 1

klasa IV if

26

26

26

100,00 %

Technikum nr 1

klasa IV mct

28

28

28

100,00 %

 I Liceum Profilowane

klasa III sp

20

20

20

100,00 %

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

klasa II ULO

14

14

10

71,43 %

 .

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu maturalnego w 2013 r. /łącznie z sesją poprawkową/.

/miejsce

typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo 
podlaskie

kraj

Liceum Profilowane

100,00 %

95,52 %

95,00 %

(*)86,80 %

57,92 %

(*)81,83 %

60,01 %

 (*)81,10 %

Technikum

97,01 %

81,19 %

69,46 %

70,60 %

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

71,43 %

53,33 %

25,99 %

24,17 %

 .

(*) wskaźnik "zdawalności" matury podany dla wszystkich typów szkół łącznie (LO, T, LP, ULO, UT).

 

Wyniki egzaminu maturalnego 2013r.
w wybranych technikach woj. podlaskiego

.


.