Wyniki egzaminu maturalnego w 2012r. w szkołach dla młodzieży ACE
 
/łącznie z sesją poprawkową/.

 

szkoła / klasa

liczba absolwentów,
którzy przystąpili
do egzaminu maturalnego
po raz pierwszy w 2012r.

liczba absolwentów, którzy przystąpili
do egzaminu maturalnego z wszystkich
przedmiotów obowiązkowych

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin
/łącznie z sesją poprawkową/

wskaźnik
"zdawalności"

Technikum nr 1

klasa IV ak

26

26

26

100,00 %

Technikum nr 1

klasa IV ar

24

24

22

91,67 %

Technikum nr 1

klasa IV b

20

20

20

100,00 %

Technikum nr 1

klasa IV g

22

22

22

100,00 %

Technikum nr 1

klasa IV h

15

15

14

93,33 %

Technikum nr 1

klasa IV hd

20

20

19

95,00 %

Technikum nr 1

klasa IV if

36

35

35

100,00 %

Technikum nr 1

klasa IV mct

22

22

21

95,45 %

Technikum nr 1

absolwenci
z lat poprzednich

2

1

1

100,00 %

 I Liceum Profilowane

klasa III sp

29

28

26

92,86 %

Technikum Uzupełniające nr 1

klasa III bb/gg

15

10

5

50,00 %

Uzupełniające
Liceum Ogólnokształcące

klasa II ul

12

12

10

83,33 %

 .

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu maturalnego w 2012 r.
/łącznie z sesją poprawkową/.

/miejsce

typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo 
podlaskie

kraj

Liceum Profilowane

92,86 %

94,04 %

72,41 %

85,29 % (*)

50,19 %

81,73 % (*)

56,54 %

80,34 %  (*)

Technikum

97,30 %

78,74 %

69,42 %

69,54 %

Technikum Uzupełniające

50,00 %

40,00 %

34,29 %

21,96 %

Uzupełniające
Liceum Ogólnokształcące

83,33 %

50,00 %

33,21 %

27,01 %

 .

(*) wskaźnik "zdawalności" matury podany dla wszystkich typów szkół łącznie (LO, T, LP, ULO, UT).

 .


 .