Wyniki egzaminu maturalnego w 2011r. w szkołach dla młodzieży ACE
/łącznie z sesją poprawkową/.

 

szkoła / klasa

liczba absolwentów,
którzy przystąpili do egzaminu

z wszystkich przedmiotów

obowiązkowych 

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin,

/łącznie z sesją poprawkową/

wskaźnik
"zdawalności"

Technikum nr 1

klasa IV ar

15

13

86,67 %

Technikum nr 1

klasa IV b

26

26

100,00 %

Technikum nr 1

klasa IV g

25

24

96,00 %

Technikum nr 1

klasa IV h

20

20

100,00 %

Technikum nr 1

klasa IV hd

18

15

83,33 %

Technikum nr 1

klasa IV e

15

13

86,67 %

Technikum nr 1

klasa IV if

18

18

100,00 %

Technikum nr 1

klasa IV ti

17

16

94,12 %

I Liceum Profilowane

klasa III sp

27

23

85,19 %

 

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu maturalnego w 2011 r.
/łącznie z sesją poprawkową/.

/miejsce

typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo 
podlaskie

kraj

Liceum Profilowane

85,19%

92,82 %

88,39 % (*)

56 %

85,0 % (*)

67 %

85 % (*)

Technikum

94,16 %

75 %

76 %

 

(*) wskaźnik "zdawalności" matury podany dla wszystkich typów szkół (LO, T, LP, ULO, UT) łącznie z sesją poprawkową.