Wyniki egzaminu maturalnego w 2010 r. w szkołach dla młodzieży w ACE.

 

szkoła / klasa

liczba absolwentów,
którzy przystąpili
do egzaminu

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin

wskaźnik
"zdawalności"

Technikum nr 1

klasa IV ar

22

22

100,00 %

Technikum nr 1

klasa IV b

18

16

88,89 %

Technikum nr 1

klasa IV g

22

22

100,00 %

Technikum nr 1

klasa IV h

32

32

100,00 %

Technikum nr 1

klasa IV hd

21

21

100,00 %

Technikum nr 1

klasa IV i

15

15

100,00 %

Technikum nr 1

klasa IV if

31

31

100,00 %

Technikum Uzupełniające nr 1

klasa III ŻG

8

7

87,50 %

I Liceum Profilowane

klasa III ad

30

30

100,00 %

 

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu maturalnego w 2010 r.

/miejsce

typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo 
podlaskie

kraj

Liceum Profilowane

100,00 %

98,49 %

81 % (*)

51 %

80 % (*)

64 %

81 % (*)

Technikum

98,76 %

65 %

70 %

Technikum Uzupełniające po ZSZ

87,50 %

27 %

34 %

 

(*) wskaźnik "zdawalności" matury podany dla wszystkich typów szkół łącznie (LO, T, LP, ULO, UT).