Wyniki egzaminu maturalnego w 2009 r. w szkołach dla młodzieży w ACE.

 

szkoła / klasa

liczba absolwentów,
którzy przystąpili
do egzaminu

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin

wskaźnik
 "zdawalności"

Technikum nr 1

klasa IV ar

19

17

89,47 %

Technikum nr 1

klasa IV b/e

21

19

90,48 %

Technikum nr 1

klasa IV g

26

24

92,31 %

Technikum nr 1

klasa IV h

27

26

96,30 %

Technikum nr 1

klasa IV i 

27

26

96,30 %

Technikum nr 1

klasa IV if

30

30

100,00 %

I Liceum Profilowane

klasa III ad

24

24

100,00 %

I Liceum Profilowane

klasa III zi 

23

21

91,30 %

 

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu maturalnego w 2009 r.

/miejsce

typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo 
podlaskie

kraj

Liceum Profilowane

95,74 %

94,92 %

86 % (*)

67 %

79 % (*)

61 %

78 % (*)

Technikum

95,24 %

69 %

67 %

 

(*) wskaźnik "zdawalności" matury podany dla wszystkich typów szkół łącznie (LO, T, LP, ULO, UT).