Wyniki egzaminu maturalnego w 2008 r. w szkołach dla młodzieży w ACE.

 

szkoła / klasa

liczba absolwentów,
którzy przystąpili
do egzaminu

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

Technikum nr 1 klasa IV b

17

16

94,12 %

Technikum nr 1 klasa IV g

21

20

95,24 %

Technikum nr 1 klasa IV h

21

21

100,00 %

Technikum nr 1 klasa IV i

19

19

100,00 %

Technikum nr 1 klasa IV if

27

24

88,89 %

I Liceum Profilowane klasa III ad

26

26

100,00 %

I Liceum Profilowane klasa III sp

25

25

100,00 %

I Liceum Profilowane klasa III zi

23

22

95,65 %

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące klasa II ULO

8

5

62,50 %

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (CKU)

8

2

25,00 %

 

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu maturalnego w 2008 r.

/miejsce

typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo
podlaskie

kraj

Liceum Profilowane

98,65 %

92,31 %

81 % (*)

68 %

82 % (*)

63 %

79 % (*)

Technikum

95,24 %

70 %

67 %

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

62,50 %

46 %

43 %

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (CKU)

25,00 %

40 %

32 %

(*) wskaźnik "zdawalności" matury podany dla wszystkich typów szkół łącznie (LO, T, LP, ULO, UT).