Wyniki egzaminu maturalnego w 2007 r. w szkołach dla młodzieży w ACE.

 

szkoła / klasa

liczba absolwentów,
którzy przystąpili
do egzaminu

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

Techniku nr 1 klasa IV b

19

19

100,00 %

Techniku nr 1 klasa IV g

22

20

90,91 %

Techniku nr 1 klasa IV h

26

25

96,15 %

Techniku nr 1 klasa IV i

26

24

92,31 %

Techniku nr 1 klasa IV hd/ar

30

26

86,67 %

I Liceum Profilowane klasa III ad

34

34

100,00 %

I Liceum Profilowane klasa III sp

14

10

71,43 %

I Liceum Profilowane klasa III zi

26

26

100,00 %

 

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu maturalnego w 2007 r.

/miejsce

typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo 
podlaskie

kraj

Liceum Profilowane

94,59 %

93,4 %

93 % (*)

84 %

92 % (*)

81 %

90 % (*)

Technikum

92,68 %

84 %

82 %

 

(*) wskaźnik "zdawalności" matury podany dla wszystkich typów szkół łącznie (LO, T, LP, ULO, UT).