Wyniki egzaminu maturalnego w 2006 r. w szkołach dla młodzieży w ACE.

szkoła / klasa

liczba absolwentów,
którzy przystąpili
do egzaminu

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

Techniku nr 1 klasa IV b

16

7

43,75 %

Techniku nr 1 klasa IV g

18

14

77,78 %

Techniku nr 1 klasa IV h

18

12

66,67 %

Techniku nr 1 klasa IV i

25

21

84,00 %

I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące klasa II ULO

14

2

14,29 %

I Liceum Profilowane klasa III ad

29

27

93,10 %

I Liceum Profilowane klasa III mct

16

8

50,00 %

I Liceum Profilowane klasa III sp

25

14

56,00 %

I Liceum Profilowane klasa III ug

16

5

31,25 %

I Liceum Profilowane klasa III zi

18

12

66,67 %

 

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu maturalnego w 2006 r.

/miejsce

typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo 
podlaskie

kraj

Liceum Profilowane

63,46 %

49,28 %

62,2 %

46,4% (*)

64,5 %

56,47 % (*)

62,0 %

53,90 % (*)

Technikum

70,13 %

61,6 %

66,6 %

65,8 %

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

14,29%

15,4 %

38,3 %

33,9 %

(*) wskaźnik "zdawalności" matury podany dla wszystkich typów szkół łącznie (LO, T, LP, ULO, UT).