.


 .

Wyniki egzaminu maturalnego w ACE w Technikum nr 1 [czerwiec 2020r.- sesja główna] .

.

klasa

liczba absolwentów,
którzy przystąpili
do wszystkich egzaminów
obowiązkowych

liczba absolwentów,
którzy zdali 
egzamin maturalny

Odsetek
sukcesów

liczba absolwentów,
którzy mają prawo przystąpienia
do egzaminu poprawkowego
we wrześniu br.

klasa IV ak

20

17

85,00 %

1

klasa IV b

18

7

38,89 %

6

klasa IV g

21

14

66,67 %

4

klasa IV if

30

29

96,67%

1

klasa IV mct

27

21

77,78 %

4

razem:

116

88

75,86 %

16

 .

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu maturalnego
[czerwiec 2020r. - sesja główna]

/miejsce
typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo 
podlaskie

kraj

Technikum

75,86 %

67,14 (*)

62,58 (*)

62,21 (*)

 .

(*)  wskaźnik "zdawalności" matury podany dla absolwentów technikum
 

 . .


 .