.


 .

Wyniki egzaminu maturalnego w ACE w Technikum nr 1 [2019r.] /łącznie z sesją poprawkową/.

.

klasa

liczba absolwentów,
którzy przystąpili
do wszystkich egzaminów
obowiązkowych

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin maturalny
/łącznie z sesją poprawkową/

Odsetek
sukcesów

klasa IV b

26

23

88,46 %

klasa IV g

20

16

80,00 %

klasa IV h

19

15

78,95 %

klasa IV hd

22

20

90,91 %

klasa IV if

27

27

100,00 %

klasa IV mct

18

17

94,44 %

razem:

132

118

89,39 %

 .

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu maturalnego w 2019 r.
/łącznie z sesją poprawkową/

/miejsce
typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo 
podlaskie

kraj

Technikum

89,39 %

90,48 (*)

82,73 (*)

80,86 (*)

 .

(*)  wskaźnik "zdawalności" matury podany dla absolwentów technikum.

 . .


 .

 .