.


 .

Wyniki egzaminu maturalnego w ACE w Technikum nr 1 [2018r.] /łącznie z sesją poprawkową/.

.

klasa

liczba absolwentów,
którzy przystąpili
do wszystkich egzaminów
obowiązkowych

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin maturalny
/łącznie z sesją poprawkową/

Odsetek
sukcesów

klasa IV ak

8

8

100,00 %

klasa IV ar

10

7

70,00 %

klasa IV b

8

7

87,50 %

klasa IV g

17

17

100,00 %

klasa IV h

7

6

85,71 %

klasa IV hd

13

13

100,00 %

klasa IV if

19

17

89,47 %

klasa IV mct

20

20

100,00 %

klasa IV oze

12

11

91,67 %

razem:

114

106

92,98 %

 .

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu maturalnego w 2018 r.
/łącznie z sesją poprawkową/

/miejsce
typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo 
podlaskie

kraj

Technikum

92,98 %

86,62 (*)

77,40 (*)

79,01 (*)

 .

(*)  wskaźnik "zdawalności" matury podany dla absolwentów technikum.

 . .


 .

 .