.


 .

Wyniki egzaminu maturalnego w ACE w Technikum nr 1 [2017r.] /łącznie z sesją poprawkową/.

.

klasa

liczba absolwentów,
którzy przystąpili
do wszystkich egzaminów
obowiązkowych

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin maturalny
/łącznie z sesją poprawkową/

Odsetek
sukcesów

klasa IV ak

11

10

90,91 %

klasa IV b

8

8

100,00 %

klasa IV g

21

18

85,71 %

klasa IV h

11

11

100,00 %

klasa IV hd

18

15

83,33 %

klasa IV if

29

29

100,00 %

klasa IV mct

20

19

95,00 %

klasa IV oze

7

7

100,00 %

razem:

125

117

93,60 %

 .

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu maturalnego w 2017 r.
/łącznie z sesją poprawkową/

/miejsce
typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo 
podlaskie

kraj

Technikum

93,60 %

89,17 (*)

77,83 (*)

76,40 (*)

 .

(*)  wskaźnik "zdawalności" matury podany dla absolwentów technikum.

 . .